Speciale tucht voor de Britse criminele jeugd

LONDEN, 3 MAART. Engeland en Wales krijgen een netwerk van “besloten scholingsinstituten” bestemd voor hardnekkig criminele jongens tussen twaalf en vijftien jaar.

De Britse minister van justitie, Kenneth Clarke, kondigde dit gisteren aan in het Lagerhuis en gaf daarmee gestalte aan de “kruistocht tegen criminaliteit” die premier Major in het vooruitzicht stelde na de moord op de tweejarige James Bulger, nu bijna drie weken geleden. De verdachten van die moord, beiden tien jaar oud, worden vandaag opnieuw voorgeleid aan een rechter.

Vanochtend al protesteren zes instellingen op het gebied van kinderbescherming en reclassering in een brief aan The Times dat de bedoelde centra “hogescholen voor de misdaad” zullen worden. Zij zeggen dat de minister gedreven wordt door “paniek om de moraal” en beschuldigen hem ervan bewijzen te negeren dat concentratie van jongeren in tuchtscholen alleen maar tot grotere recidive leidt.

Ook Lagerhuisleden reageerden kritisch. Sommige partijgenoten van Clarke vinden dat hij niet ver genoeg gaat, omdat jongens jonger dan twaalf en meisjes van de plannen worden uitgesloten. Dit zijn de parlementariërs die in de afgelopen weken hebben geroepen om herinvoering van de doodstraf en van de lijfstraf op school, om castratie van zedenmisdadigers en om herinvoering van de nationale dienstplicht als maatregel voor maatschappelijke opvoeding.

Clarke wuift al die bezwaren weg met de belofte dat zijn tuchtinstellingen anders zullen zijn dan alles wat er ooit is geprobeerd. De minister wil beginnen met het opzetten van zes centra voor 250 tot 300 hardnekkige jonge criminelen elk, waarin de jongens een programma krijgen voorgeschoteld van constructieve training en opbouwend onderwijs, met de bedoeling de oorzaak van hun wangedrag weg te nemen. Bij wijze van preventie zullen scholen in het algemeen met een extra financiële injectie in staat worden gesteld het aantal spijbelaars beter onder controle te houden.

De minister wil dat de particuliere sector, vrijwilligersorganisaties en overheidsinstellingen inschrijven op de mogelijkheid om de centra te exploiteren. Wat de exploitatie zal kosten, moet nog worden uitgewerkt en voor de financiering heeft Financiën nog geen toestemming gegeven.

    • Hieke Jippes