Shell-topman Van Wachem commissaris bij Philips

ROTTERDAM, 3 MAART. Philips wil ir. L.C. van Wachem, president-commissaris van de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij, benoemen tot lid van de raad van commissarissen. Het concern zal dit tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 6 mei voorleggen. Op die vergadering zal ook drs. F.A. Maljers, bestuursvoorzitter van Unilever, als commissaris worden voorgedragen.

De raad van commissarissen, onder voorzitterschap van prof. dr. W. Dekker, zal dan weer uit elf leden bestaan. In mei 1992 vertrokken C. Mueller en H.O.C.R. Ruding. De voormalige minister van financiën Ruding heeft slechts een jaar als commissaris bij Philips gediend. Zijn nieuwe baan als vice-president van Citicorp was niet te verenigen met de toezichthoudende functie bij het elektronicaconcern.

Na de benoeming van Maljers en Van Wachem bestaat de raad van commissarissen uit vijf Nederlanders en zes buitenlanders. Commissarissen bij Philips ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van 75.000 gulden per jaar.

Van Wachem, die in 1953 in dienst trad bij de Bataafsche Petroleum Mij, is jarenlang president-directeur van de "Koninklijke' en voorzitter van het comité van directeuren van de Koninklijke/Shell Groep geweest. In die functies is hij opgevolgd door drs. C.A.J. Herkströter.

Van Wachem studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft om onmiddellijk daarna bij Shell in dienst te treden. Bij de oliemaatschappij bekleedde hij diverse functies in binnen- en buitenland. Hij was onder andere werkzaam in Venezuela, Nigeria en Brunei. In 1976 kwam aan de internationale omzwervingen een eind. Dat jaar werd hij in Den Haag belast met de opsporing en winning. Om een jaar later directeur te worden van de NV Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij. In 1982 volgde de benoeming tot president-directeur.