Seoul wil vergaande liberalisatie economie

SEOUL, 3 MAART. Kim Young-Sam, de eerste Zuidkoreaanse burgerpresident sinds dertig jaar, heeft zijn kabinet opdracht gegeven wettelijke maatregelen uit te werken om de wegzakkende economie in zijn land een nieuwe impuls te geven.

Kim pleit voor een vergaande deregulering en minder bemoeienis van de overheid, die volgens velen een verlammende uitwerking op Zuid-Korea's eonomische activiteit heeft. Kim, die in korte tijd al vijftig vertrouwelingen op sleutelposities heeft geposteerd, heeft zich vol elan gestort op de economische problematiek waarbij thema's als het terugdringen van bureaucratie en het bestrijden van corruptie centraal staan. “Om een nieuwe economie op te bouwen moeten we de regels en controles van de overheid versoepelen”, hield hij zijn plaatsvervangend premier Lee Kyung-Shik voor.

Hoewel een precieze blauwdruk van de plannen nog ontbreekt ligt het in de bedoeling dat het ministerie van economische zaken voor 20 maart een gedetailleerd voorstel uitwerkt dat daarna onmiddelijk dient te worden gesanctioneerd door het parlement.

Vooral de rigide financiële overheidsregels die de handel met de Verenigde Staten en andere belangrijke partners bemoeilijken dienen versoepeld te worden. De regering heeft bij de belangrijkste banken in het land toezichthouders aangesteld die controle uitoefenen en stelt ook de belangrijkste tarieven vast. Daaraan dient volgens Kim een einde te komen. De president, die dichter bij het volk wil staan dan zijn voorgangers, heeft ook grootscheepse reorganisaties aangekondigd in de buitenlandse dienst, maar de economische problematiek heeft prioriteit.

Qua grootte is de Zuidkoreaanse economie de dertiende van de wereld. President Kim kondigde vorige maand direct een symbolische verandering aan door de straten rond zijn paleis voor het publiek open te stellen. Het streng bewaakte paleis was een symbool van de autoritaire wijze van regeren. (Reuter)