Ria Beckers: PvdA zal moeten kiezen om uit verwarring te geraken

LEIDEN, 3 MAART. De fractieleider van Groen Links, R. Beckers, vindt dat de PvdA zelf moet kiezen voor een veranderingsgezinde politiek omdat zij niet langer de “issues van andere progressieve partners” kan overnemen. In een gastcollege aan de universiteit van Leiden zei zij gisteravond dat de PvdA “een stapje terug” moet doen.

Volgens Beckers voert de PvdA een overlevingsstrijd - net als vele Europese zusterpartijen - om als klassieke massapartij te kunnen voortbestaan. Zij ziet in de verwarring twee richtingen binnen de PvdA: fractieleider Wöltgens die het ecologische vraagstuk tot prioriteit verheft en VARA-voorzitter Van Dam, tevens lid van de PvdA-programcommissie, die de PvdA ziet als een progressieve bestuurspartij. Beckers meent dat de eerste aanleunt tegen Groen Links en de tweede tegen D66.

Volgens de fractieleider van Groen Links kan de PvdA niet meer de standpunten van deze twee partijen overnemen. “Dat kan nu niet meer omdat de typerende reden van hun bestaan - de sociale kwestie - niet langer het alleenbeheersende thema is van progressieve politiek. De PvdA zal moeten kiezen.” Zij vindt dat de drie “progressieve partijen” nu uit drie stukken bestaan die elkaar voor een belangrijk deel overlappen. “In die situatie komt het er op aan de eigen zelfgenoegzaamheid óf de eigen overlevingsdrang niet tot doel te verheffen”, aldus Beckers. “Ook hier geldt: kiezen voor de toekomst betekent soms een stapje terug.”

Volgens Beckers moeten “progressieve partijen” krachten bundelen. Zij ziet ruimte voor twee partijen, waarvan de een is gericht op radicale verandering en de ander op progressief besturen. De twee partijen staan “in een gezonde concurrentieverhouding tot elkaar en kunnen mogelijk ook samen regeren”. Dit “gistingsproces” blijft volgens Beckers nu onderhuids omdat D66 en de PvdA op het ogenblik “kijken naar de korte termijn”.