Ravast in surséance van betaling

Het op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde en in opspraak geraakte vastgoedfonds Ravast heeft dinsdag surséance van betaling gekregen.

Tot bewindvoerder is benoemd mr. A.L. Leuftink van Van Benthem en Keulen in Utrecht. Gelijktijdig is het stille curatorschap van mr. Leuftink, in welke functie hij door De Nederlandsche Bank vorig jaar werd benoemd, beëindigd.

De buitengewone vergadering van aandeelhouders Ravast heeft gisteravond de vooruitzichten voor het fonds alleen maar somberder gemaakt. Daar kregen de aandeelhouders te horen dat Ravast sinds een half uur voor de aanvang van de vergadering in surséance verkeerde. Het enige besluit dat ter vergadering moest worden genomen, de aanstelling van het accountantskantoor Arthur Andersen als de nieuwe accountant, werd door een meerderheid van de vergadering afgewezen.

Hoewel de officiële notering is opgeschort worden aandelen Ravast verhandeld als niet officieel genoteerd. Gisteren was de omzet 4.400 stukken en werd verhandeld tegen een van 8.90 tot 8,50 gulden teruglopende koers.