Parkietjes

In het debat over ontvluchtingen uit gevangenissen en het cellentekort heeft het Kamerlid Soutendijk-Van Appeldoorn (CDA) gepleit voor een grotere “soberheid” van het gevangenisregime. Zo vindt zij dat gedetineerden het best kunnen stellen zonder een parkiet op de cel. Dat bemoeilijkt het toezicht alleen maar.

Zelfs op het legendarische, met harde hand gerunde gevangeniseiland in de baai van San Fransico was het toegestaan kanariepietjes te houden om de eenzaamheid van de cel wat te verzachten. Dit recht is onsterfelijk gemaakt in een film, The Birdman of Alcatraz. Wie weet of een kleine gevederde kameraad ook niet een verhard gemoed wat kan verzachten.

Boeken op de cel zijn volgens de CDA-afgevaardigde trouwens ook te lastig. Dat maakt het allemaal veel te makkelijk steekwapens te verbergen. Ook hier een contrast met de Verenigde Staten, gidsland van de no-nonsense opsluiting maar ook van de jailhouse lawyer. Met de wetboeken op zijn cel heeft menig afgeschreven autodidact het Amerikaanse recht een stapje verder gebracht en in elk geval zijn eigen resocialisatie. Dat laatste is trouwens het wettelijke doel van de opsluiting in het allerwegen als humanitair aangeprezen Nederlandse gevangeniswezen.

    • F. Kuitenbrouwer