Nieuw alternatief voor de aanleg van de Betuwelijn

AMSTERDAM, 3 MAART. Volker Stevin heeft een nieuwe manier ontwikkeld om spoorlijnen en autowegen verdiept aan te leggen die 10 tot 30 procent goedkoper is dan de bestaande methoden. Het bouwconcern heeft het concept, genaamd "V-polder', vandaag gepresenteerd.

Volker Stevin denkt dat V-polder onder meer toegepast kan worden bij de aanleg van de Betuwelijn. Het verdiept aanleggen komt tegemoet aan een aantal bezwaren tegen de aanleg van nieuwe spoorlijnen op het maaiveld, zoals geluidshinder en aantasting van het landschap.

Het V-concept is gebaseerd op het bouwen van een langwerpige polder - een door dijken afgesloten stuk land waar de waterstand op kunstmatige wijze op het gewenste peil wordt gehouden. De V-polder kan worden aangelegg met gebruikmaking van bestaande bouwtechnieken en de bouwtijd is, volgens Volker Stevin, kort.

De polder bestaat uit een V-vormige langwerpige kuip. De bouw begint met het aan weerszijden schuin in de grond heien of trillen van damwandschermen. Deze damwanden raken elkaar op ruim veertien meter diepte.

Als zich op het snijpunt van de damwanden waterdoorlatende grond bevindt, wordt de ruimte tussen de wanden genjecteerd met een waterremmende substantie. Op die manier is de grondwaterstand in het gebied tussen de schermen onafhankelijk van de omgeving.

Nadat de damwanden in de grond verankerd zijn wordt de grond aan de binnenkant van de V afgegraven. Vervolgens wordt de lege V-vormige kuip gevuld met 1,50 tot 2 meter zand. In deze zandlaag komen drainagevoorzieningen om de waterstand te beheersen. Op de zandlaag wordt een dragende laag van stenen of beton aangebracht. Daar worden de uiteindelijke spoorrails op aangelegd. Deze liggen circa vier meter onder het maaiveld. De bak is aan de bovenzijde bijna vijftien meter breed bij de aanleg van twee spoorlijnen.

Volgens projectleider J. Boneveld is deze manier van bouwen vooral goedkoper omdat de bouwtijd korter is dan bij andere manieren van verdiept bouwen. Bij deze andere manieren worden verticaal wanden gemaakt en wordt vervolgens een bodem gelegd om het grondwater tegen te houden. “Vooral het aanleggen van zo'n vloer is duur en kost veel tijd”, zegt Boneveld. “De bouwtijd voor een traject van 750 meter V-polder kost circa 60 dagen, terwijl de aanleg van een verdiepte bak volgens de traditionele bouwmethoden een tot twee jaar in beslag neemt.”

Volker Stevin heeft berekend dat de bouwkosten van een V-polder per strekkende meter 28.000 gulden bedragen. De kosten van de traditionele bouwwijzen variëren van 39.000 tot 55.000 gulden per meter. Deze kosten zijn exclusief de railbaan, een eventuele dienstweg naast de verdiepte spoorlijn, kruisingen met (water)wegen, kabels, leidingen en BTW. De V-polder kan eventueel later voorzien worden van een overkapping.

Volgens Volker Stevin is de hinder voor de omgeving tijdens het aanleggen van de V-polder minimaal omdat de bouwtijd zo kort is. De bouwonderneming wil op korte termijn een proeftraject aanleggen. “Dat is heel goed mogelijk omdat we van bestaande technieken gebruik maken”, aldus Volker Stevin. Aan de hand van de bevindingen bij zo'n proefproject kan bekeken worden of de V-polder ook een oplossing is voor lange tracés, zoals de Betuwelijn en de Hoge-Snelheidslijn.