Lubbers: voor opvang van migranten is een kritische grens bereikt

DEN HAAG, 3 MAART. Premier Lubbers vindt dat Nederland een “kritische grens” heeft bereikt in de mogelijkheden allochtonen en asielzoekers op te vangen en te integreren. Hij zegt dit in een gesprek met het CDA-maandblad Bestuursforum.

Lubbers wijst erop dat het aantal minderheden elk jaar met tienduizenden personen toeneemt door gezinshereniging en de komst van asielzoekers. “Wij zijn daarmee de kritische grens genaderd. Alleen met inzet van allen, op alle niveaus, kunnen we erin slagen aan de goede kant van de streep te blijven.” Namens staatssecretaris Kosto (justitie) zegt een woordvoerder dat de uitspraken van Lubbers slechts een onderstreping vormen van de visie van Kosto dat “Nederland geen immigratieland is en dat we daarom uiterst terughoudend moeten zijn bij het toelatingsbeleid”.

Lubbers zegt in het gesprek dat integratie van vreemdelingen in Nederland mogelijk blijft, zoals dit in het verleden vaak is gebleken. “We moeten niet bij voorbaat denken dat iedere allochtoon door onze Lieve Heer zwak begiftigd is met talenten van hart en hoofd. Want dat is helemaal niet zo.” Hij wijst erop dat mensen uit landen als Spanje, Portugal en Italië in Nederland “heel rustig hun eigen gang gaan en hun plaats gevonden hebben”.

Met oog op de “kritische grens” wijst Lubbers ook op zorgvuldige toelating van vreemdelingen, die volgens hem een combinatie moet zijn van “gestrengheid en menselijkheid. Staatssecretaris Kosto vervult hierbij een spitsfunctie, maar gedragen door de samenleving, politieke partijen en uitvoerende ambtenaren”.

Daarom moet de uitvoering van de regels voor de gezinshereniging “in lijn van het pleidooi van Brinkman” worden aangescherpt, aldus Lubbers. Op dit punt heeft het kabinet enige tijd geleden enkele voorstellen gedaan. Zo moet scherper worden gekeken naar de eisen die aan inkomen en huisvesting worden gesteld van degene die iemand wil laten overgekomen, alhoewel voor velen uitzondering wordt gemaakt. “De regels moeten niet leiden tot ijzigheid”, zegt Lubbers hierover.