Leden keren zich tegen vakbond over werktijden

ROTTERDAM, 3 MAART. Werknemers in de gezinsvervangende tehuizen staan lijnrecht tegenover hun eigen vakbond, de AbvaKabo. De bond wil dat ook in de tehuizen het werktijdenbesluit voor de gezondheidssector wordt nageleefd. Dat betekent voor de personeelsleden dat zij drie van de vier weekeinden moeten werken.

Voor de hele zorgsector is sinds 1 januari, na een discussie van bijna twintig jaar, het werktijdenbesluit van kracht. De bedoeling daarvan is een evenwichtige verdeling tussen werklast en hersteltijd te garanderen voor werknemers die op bijzondere tijden (zoals 's nachts) werken. In ziekenhuizen en andere instellingen met veel personeelsleden werkt de regeling goed. Overheid, werkgevers en werknemers zijn het daarover eens. Maar voor de ongeveer 500 gezinsvervangende tehuizen met elk tussen de 10 en 15 medewerkers heeft de regeling een averechts effect.

De actiegroep "Zeg nee tegen de WBVV' (de naam van de wet) heeft al duizenden handtekeningen tegen de regeling verzameld. Ook de werkgevers vinden dat met het maximum aantal uren van 18 geen werkbare roosters te maken zijn in kleine instellingen. Zij zullen vrijdag in het overleg met bonden en het ministerie voorstellen er twintig uur van te maken. De AbvaKabo wil nog wel praten over een geleidelijke vermindering van het aantal uren, maar houdt vast aan het uitgangspunt van de wet.

AbvaKabo-bestuurder P. van Loon wil van het ministerie horen hoe het aan het aantal van 18 uur is gekomen en of men daarbij rekening heeft gehouden met kleine instellingen. Bovendien stelt hij dat het geld dat beschikbaar was voor het opvangen van roosterproblemen vooral bij de grotere instellingen is terechtgekomen. Daarom wil hij dat er nogmaals geld wordt besteed, en dan nu met name aan de gezinsvervangende tehuizen. Door een uitbreiding van het aantal personeelsleden is ook daar met de 18-uurs-limiet een gezonder rooster te maken, en waarbij niemand drie van de vier weekeinden hoeft te werken, aldus Van Loon.

Actievoerder I. Floris van gezinsvervangend tehuis Rosario in Hoogkarspel zegt dat alle werkers de huidige 24-uursregeling willen behouden. “Je kunt anders geen gezonde roosters maken. Als we ons aan de regeling houden begint de weekeinddienst vrijdag op 4 uur 's middag en duurt dan tot 8 uur 's morgen. En die middag moet je om vier uur weer beginnen. En dat drie keer per maand. Zo krijg je je familie en vrienden nooit meer te zien.”

Van Loon vindt dat ook in kleine instellingen uiteindelijk het maximum nageleefd moet gaan worden. “Je moet er rekening mee houden dat de 24-uursdiensten niet gezond zijn. Ik ben geen arts, maar het blijft een vreemde situatie. Alleen onder bijzondere omstandigheden, zoals bij de brandweer, komt het elders op de arbeidsmarkt voor. En die hebben speciale regelingen.” Hij vindt dat de protesterende werknemers rekening moeten houden met wat er gebeurt als ze jarenlang die diensten blijven draaien. “Ze zijn nu nog jong, maar over een aantal jaren zal die dienst hun veel zwaarder vallen.”