Lampendief maakt kwekers wraaklustig

Kwekers uit de omgeving van Venlo lopen 's nachts wacht om diefstal van hun dure groeilampen te voorkomen, die in trek schijnen te zijn bij henneptelers. Tweemaal per week wordt ergens een kas beroofd. Een nationaal probleem, aldus verzekeraar Hagelunie

ASSENDELFT, 3 MAART. Zeventig centimeter breed is het paadje dat tussen kas en sloot voert naar de verharde weg. Met telkens twee assimilatielampen van zo'n negen kilo onder de armen liepen de inbrekers de afstand van 250 meter naar de plaats waar hun auto moet hebben gestaan. Ze hadden al negenentwintig lampen van ruim 500 gulden per stuk ingeladen toen ze werden gestoord door de chauffeur van kwekerij Bak in Assendelft. Zo resteerden eigenaar C. Bak nog 171 lampen.

“Ze moeten minstens met z'n vijven zijn geweest”, zegt Bak. “We hoopten nog dat er eentje in de sloot was beland, maar er is niets dat daarop wijst.” Onmachtige wraakgevoelens bij een van de recente diefstallen van assimilatielampen die in vele kassen in heel Nederland de groei stimuleren van de gewassen. De Hagelunie, de grootste verzekeraar in de glastuinbouw, schat dat vorig jaar iedere week tweemaal groeilampen werden gestolen. Het totale schadebedrag was zo'n 3,5 miljoen gulden. “En dat is veel meer dan in 1991”, zegt K. Vis van de Hagelunie, die verwacht dat de stijging zich dit jaar voortzet.

De populaire theorie is dat de clandestiene telers van hennep ten behoeve van de hasjproduktie zich door diefstal voorzien van de dure lampen die de groei met een factor drie kunnen bespoedigen. “In 1990 heeft een van de omroepen een televisiereportage uitgezonden waarin het nut van assimilatielampen bij de hasjteelt in de kelder en op zolder werd aangetoond”, zegt R. Kouwenhove van de politie in Wateringen in het Westland. “We hebben geen waterdicht bewijs, maar sindsdien is het aantal diefstallen van deze lampen schrikbarend gestegen.”

Ergerlijk aan deze vorm van criminaliteit vinden de telers dat het groeiproces in de kas erdoor wordt verstoord en dat de dieven grote schade aanrichten aan de planten die zich onder de lampen bevinden. Kweker Bak in Assendelft, specialist in bromelia's, taxeert zijn schade op een ton. “Er zijn zo'n 800.000 zaailingen vertrapt. De helft daarvan is naar de Filistijnen. Je legt ze weer goed neer en hoopt dat het meevalt, maar ik had liever gehad dat die lui me uit mijn bed hadden gehaald en me de snoeren van de lampen zelf hadden laten afknippen.”

Politieman Kouwenhoven zit als ambtenaar criminaliteitspreventie in het Westland in een stuurgroep die is opgezet door de Hagelunie. Dat initiatief heeft in de eerste week van dit jaar geleid tot het rondsturen naar kwekers en tuinders van een brochure "Diefstal-preventie in de glastuinbouw'. “Hoe beveilig je een kwekerij?” vraagt Bak zich af. “De deuren zijn op slot. Maar mijn bedrijf is drie hectare groot en de kas waarop ze het gemunt hadden ligt ver van de weg. Toen die brochure kwam, hebben we het er wel even over gehad. Maar je denkt toch dat het bij jou in de buurt wel mee zal vallen.” Vlak na de inbraak vorige week bij Bak zijn in de buurt twee kassen met hennep opgerold. “Ik heb niet van de politie gehoord of daar lampen van mij zijn aangetroffen”, zegt Bak. “Hoe moet je ze trouwens herkennen.”

Politieman Kouwenhoven kent dat probleem, “In ieder lamp een merkje met postcode en huisnummer van de koper”, citeert hij uit de brochure. “Maar een beveiligingsfilosofie ontwikkelen, dat is een bewustwordingsproces.” Het verankeren van de lampen noemt hij een nuttig preventiemiddel. “Dat is ook niet zo gemakkelijk”, klaagt Bak. “Dan zal je in de armaturen toch eerst oogies moeten maken.”

In de omgeving van Venlo hebben telers gekozen voor een radicale preventiemaatregel: er wordt 's nachts wachtgelopen om diefstal te voorkomen. Een rozenkweker in de buurt van Venlo raakte in één nacht vierhonderd lampen kwijt, de gewasschade viel mee. Bij een ander bedrijf werd in tien dagen tijds driemaal ingebroken. “Het is een landelijk probleem”, zegt K. Vis van de Hagelunie. “De diefstallen doen zich voor op iedere plaats waar weinig sociale controle is.”

    • Hidde van der Ploeg