Kok: lasten moeten lager ondanks tekort

DEN HAAG, 3 MAART. Minister Kok (financiën) vindt dat volgend jaar de lasten voor burgers en bedrijven moeten worden verlaagd, ondanks de financiële problemen van het kabinet. Dit zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer.

De belasting op arbeid moet omlaag om de werkgelegenheid te stimuleren. Vooral de belasting op de laagst betaalde banen moet dalen, aldus Kok. Hij zal dit uitgangspunt betrekken bij de begrotingsbesprekingen voor 1994. Volgens Kok moet het kabinet volgend jaar al 8 miljard gulden bezuinigen om te voorkomen dat het financieringstekort te groot wordt. Desondanks besloot het kabinet onlangs tot uitstel van de nieuwe milieubelastingen op grondwater en afval die per 1 april zouden worden ingevoerd. Dat uitstel kost het kabinet 40 miljoen gulden per maand. Tot invoering van deze heffingen was besloten om te voorkomen dat de milieubelasting op energie verder zou moeten stijgen.

Het uitstel was nodig omdat het kabinet de afgesproken norm voor de collectieve lastendruk (optelsom van onder andere belastingen en premies) dit jaar dreigt te overschrijden. Die norm bedraagt 53,6 procent van het nationaal inkomen. Volgens recente prognoses van het Centraal Planbureau komt het percentage op 54,3 uit. Ook in 1994 wordt volgens het planbureau de norm overschreden als het kabinet geen maatregelen neemt.

Kok wees erop dat ondanks de percentuele overschrijding de lasten feitelijk niet omhoog zijn gegaan. Het nationaal inkomen blijft door de stagnerende economische groei echter achter bij de verwachting.

De minister van financiën was het “geharnast oneens” met de verwachting en de hoop van de VVD-fractie, dat de milieubelastingen op afval en water nu helemaal niet doorgaan. Het blijft volgens Kok gewenst een verschuiving aan te brengen van belasting op arbeid naar belasting op milieu. Hij liet de Tweede Kamer weten dat het kabinet niet specifiek op milieu-uitgaven zal bezuinigen, ook nu de milieubelastingen op grondwater en afval voorlopig niet doorgaan.