"Kievitseieren zoeken in alle provincies toestaan'

DEN HAAG, 3 MAART. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het voorstel van staatssecretaris Gabor van natuurbeheer om het rapen van kievitseieren alleen in Friesland te gedogen. Dat bleek gisteren toen de Kamer zich boog over het voorstel van Gabor om de Vogelwet uit 1936 aan te passen aan de EG-richtlijn.

De meerderheid van de Kamer is tegen de uitzonderingspositie van Friesland, omwille van de rechtsgelijkheid. De Tweede Kamer is niet overtuigd van de schadelijke gevolgen van het eierrapen, omdat dat nooit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. CDA en PvdA vinden dat het rapen van kievitseieren zelfs goed kan zijn, omdat het de betrokkenheid van de mensen bij de natuur vergroot. Eierrapers zijn eerder geneigd de nesten van de kieviten te beschermen, aldus beide fracties.

Om die reden vinden CDA en PvdA dat het rapen van kievitseieren overal moet worden toegestaan tot 9 april. Daar moet wel de voorwaarde aan worden verbonden dat de nesten daarna worden beschermd. Momenteel mag er in Nederland tot 6 april worden geraapt. In Friesland een week langer. Gabor zegt aan handen en voeten gebonden te zijn door het Europese Hof. Dat heeft het rapen van kievitseieren verboden, tenzij dat op kleine schaal en onder strenge voorwaarden gebeurt. Alleen Friesland voldoet momenteel aan die eisen, meent Gabor. In die provincie worden de nesten na het rapen gemarkeerd en beschermd, zodat ze niet worden vertrapt door koeien of worden vernietigd door maaimachines en mestinjecteurs.

De Vogelbescherming heeft al aangekondigd naar het Europese Hof te gaan als Gabor het rapen van kievitseieren blijft toestaan in heel Nederland.