Justitie: duizend cellen en 1500 bewakers extra

DEN HAAG, 3 MAART. Justitie wil duizend extra cellen laten bouwen. Daarvoor zullen minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto pleiten bij de vaststelling van de begroting voor 1994. Met de bouw van de extra cellen is een bedrag gemoeid van ongeveer 200 miljoen gulden. Voor de bewaking zijn 1500 extra bewaarders nodig.

Dat kondigde Kosto gisteren aan in een debat in de Tweede Kamer. CDA en PvdA drongen aan op extra cellen omdat vorig jaar ruim 3000 verdachten naar huis zijn gestuurd vanwege onvoldoende celcapaciteit. Het Kamerlid Soutendijk-Van Appeldoorn (CDA) vroeg of het niet mogelijk was licht gestraften bij elkaar op te sluiten.

Kosto wil voor het inrichten van extra gevangenissen nagaan of oude kazernes, ondermeer de Willem II kazerne in Tilburg, gebruikt kunnen worden. Hij liep niet warm voor het voorstel van PvdA Kamerlid Zijlstra om militairen die hun baan verliezen om te scholen tot cipiers. Hij wees erop dat voor de opleiding tot gevangenisbewaarder speciale eisen gelden. Hij was het niet met de Kamer eens dat voor de extra beveiligde inrichtingen (EBI's) onervaren cipiers worden aangetrokken. Juist voor EBI's (Vught en Lelystad) geldt een extra scholing en een financiële tegemoetkoming.

VVD en CDA willen dat de inrichting van de cellen voor bepaalde categorieën gedetineerden met name in EBI's soberder wordt om vluchtpogingen te bemoeilijken. Boekenkasten en vogelkooien zouden moeten verdwijnen. Bewaarders zouden meer tijd moeten krijgen om naar wapens te zoeken. Staatssecretaris Kosto zei in het debat dat al een aantal maatregelen voor de EBI's zijn genomen. Sporten gebeurt nog maar door twee gedetineerden tegelijk. Hij heeft ook bepaald dat vluchtgevaarlijke gevangenen vaker worden overgeplaatst, zodat uitbrekers binnen en hun helpers buiten de gevangenis minder gemakkelijk van een bepaald schema kunnen uitgaan.

Het VVD Kamerlid Korthals twijfelde of de programma's die gedetineerden voorbereiden op terugkeer in de maatschappij, wel voor iedere gedetineerde vruchten afwerpen. De helft van de zwaargestrafte criminelen is niet uit Nederland afkomstig en volgens de VVD'er nauwelijks aanspreekbaar. PvdA en Groen Links vreesden dat verscherping van het detentiebeleid zal leiden tot meer geweld in gevangenissen, ook tegen bewaarders.

Met de nieuwe voorstellen van Hirsch Ballin en Kosto aan het kabinet stijgt het aantal cellen tot meer dan 9000. In 1984 beschikte Nederland nog over een kleine 4000 cellen. Kosto meldde de Kamer dat hij ook bezig is na te gaan of cellen waarover de politie beschikt met kleine wijzigingen zijn in te richten voor de opvang van verdachten, die een voorarrest krijgen opgelegd.