Het gevoel van verwondering dat gepaard gaat met ...

Het gevoel van verwondering dat gepaard gaat met een "Aha Erlebnis' is voor een belangrijk deel het gevolg van het onbewust doorlopen van de vele tussenliggende redeneerstappen waarvan zo'n beleving het gevolg is.

H.J. Haarmann, Katholieke Universiteit Nijmegen

Bij de invoering van zomer- en wintertijd zullen altijd problemen blijven bestaan als men bij zinnen als: “Er komt een uur bij”, niet tevens uitlegt of dat nu voor de klok of voor de persoonlijke beleving geldt.

J. Noordhuis, Rijksuniversiteit Groningen