Frankrijk stookt controverses in GATT verder op

BRUSSEL/WASHINGTON, 3 MAART. De meningsverschillen binnen de EG over de betekenis van de bestaande regels voor wereldhandel zijn gisteren verder verscherpt, terwijl ook de woordenstrijd over de handel tussen West-Europa en de Verenigde Staten in hevigheid toeneemt.

Pierre Soisson, de Franse minister van landbouw, pleitte er gisteren zelfs voor de hele GATT (Algemene overeenkomst voor tarieven en handel) terzijde te schuiven. GATT is “een achterhaalde instelling die de problemen van deze tijd niet meer aan kan”, zei Soisson in een rede in Parijs.

Maar de Europese Commissaris voor internationale handel Sir Leon Brittan wil juist op grond van de huidige GATT-regels met de Verenigde Staten praten, omdat de Amerikaanse regering volgens hem met haar maatregelen om de staalimport uit Europa te beperken “een verkeer politiek signaal” heeft gegeven. “En dat juist op een moment dat de wereld wacht op Amerikaanse steun voor de verplichtingen die ook de Verenigde Staten zijn aangegaan voor een vrije wereldhandel”, aldus Brittan.

Gisteren heeft de Europese Commissie formeel bij de Amerikaanse regering verzocht om nadere onderhandelingen op basis van de GATT-afspraken over de nieuwe Amerikaanse anti-dumpingsmaatregelen voor staal dat afkomstig is uit zeven EG-lidstaten. Brittan zei in Brussel dat de EG wil verifiëren of Washington zich houdt aan de GATT-regels, zowel wat betreft de procedure als de betekenis van de klachten over het aanbod van buitenlands staal op de Amerikaanse markt.

“Brittans retoriek is louter bedoeld voor interne consumptie” reageerde Anne Luzzatto, de woordvoerster van de nieuwe Amerikaanse vertegenwoordiger bij de handelsbesprekingen Mickey Kantor gistermiddag in Washington. “Maar wij zullen afspraken maken voor overleg, we zijn daartoe graag bereid.” Een EG-woordvoerder bestreed op zijn beurt dat Sir Leon Brittans woorden retorisch zijn bedoeld. “Het gaat om een ernstige zaak, waarover hij zijn zorgen in detail heeft kenbaar gemaakt. De waarschuwing is zeker niet bedoeld voor interne consumptie.” De EG twijfelt aan de hardheid van de Amerikaanse bewijsvoering die te grondslag ligt aan Washiongtons klachten, aldus de woordvoerder in Brussel.

De EG vreest dat de boetebepalingen voor de staalimport in de Verenigde Staten die door het ministerie van handel in Washington zijn afgekondigd omdat Europees staal tegen te lage prijzen zou worden verkocht, zullen leiden tot een nieuwe vorm van protectionisme, hoewel dit proces al onder president Bush is begonnen.

Ron Brown, de nieuwe Amerikaanse minister van handel, onderstreepte gisteren dat het de Verenigde Staten ernst is om “oneerlijke praktijken van Japan en andere handelspartners” te beëindigen. Hij sprak op een bijeenkomst van gespecialiseerde bedrijven in de halfgeleiderindustrie. “Enkele jaren geleden werd de Amerikaanse halfgeleiderindustrie praktisch geruneerd door oneerlijke handelspraktijken in het Verre Oosten. Dat vergde harde actie tegen Japanse dumpingpraktijken. We moeten nu opnieuw voorbereid zijn op actie, in Japan of op welke markt dan ook”, aldus Brown. (Reuter)