Fonds wil onderzoek naar verkoop; Beslag gelegd op steunaanvragen van schrijvers

AMSTERDAM, 3 MAART. Het bestuur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft gisteren conservatoir beslag laten leggen op de subsidieaanvragen van schrijvers die door antiquariaat de Slegte te koop zouden worden aangeboden. Het Fonds wil nagaan of de achthonderd aanvraagformulieren uit de periode 1973 tot 1975 uit het eigen archief afkomstig zijn. Is dat het geval dan wil het binnen twee weken een procedure tot teruggave en schadevergoeding tegen het antiquariaat aanspannen.

De Slegte had vorige week aangekondigd de formulieren te willen verkopen tijdens de donderdag te beginnen antiquarenbeurs in de RAI. Dat zal nu onmogelijk zijn. Volgens het antiquariaat zijn de stukken destijds afgegeven aan de neerlandicus Peter Vleesch Dubois, zonder dat iemand zich om de teruggave heeft bekommerd. Het dossier bevat uitvoerige, met de hand geschreven werkplannen van enkele honderden schrijvers alsmede klachten over de financiële nood waarin sommigen van hen verkeren.

Over de herkomst van de formulieren heeft tot gisteren onduidelijkheid bestaan. Volgens Vleesch Dubois, die over de werkplannen al in 1981 een scriptie publiceerde, waren ze afkomstig uit een geheim CRM-dossier. Op de aanvraagformulieren die nu bij De Slegte liggen is echter te lezen dat het om exemplaren gaat die moesten worden opgestuurd naar het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Dat wijst erop dat ze afkomstig moeten zijn uit het archief van dit Fonds. In de jaren zeventig was het gebruikelijk dat alle schrijvers die voor subsidie in aanmerking wilden komen twee formulieren invulden, één voor het landelijke fonds en één voor het het fonds van de gemeente Amsterdam.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft inmiddels toegegeven dat de vroegere secretaris J. Vermaak de formulieren uit handen heeft gegeven aan Peter Vleesch Dubois. Waarom dat is gebeurd en op welke voorwaarden, is echter nog onduidelijk. Tot nu werd steeds ontkend dat het Fonds zijn archief had afgegeven. Men gaat er echter van uit dat het geen gift kan zijn geweest, en dat er sprake was van een bruikleen. Door een wisseling van het personeel zou verzuimd kunnen zijn de formulieren aan de neerlandicus terug te vragen.

Door de beslaglegging bij De Slegte kan een actie van de Vereniging van Letterkundigen om de formulieren zelf terug te halen geen doorgaan vinden. Enkele bestuursleden van de schrijversvakbond hadden de leden opgeroepen aanstaande donderdag naar de RAI te komen om daar eigenmachtig op de stand van De Slegte hun recht te halen.