FNV-bond dreigt met stakingsactie in metaal

ROTTERDAM, 3 MAART. De Industriebond FNV wil vanaf 15 maart stakingen in de metaalindustrie (200.000 werknemers) organiseren als de werkgevers blijven weigeren mee te werken aan collectieve compensatie van de verlaagde WAO-uitkeringen.

Dit heeft de FNV-bond gisteren tijdens een bijeenkomst met zijn districtbestuurders besloten. Vorige week liep het overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de metaalindustrie stuk. De bonden houden vast aan collectieve reparatie van het zogenaamde WAO-gat, de werkgevers daarentegen willen dat de ondernemers en het personeel zelf een keus kunnen maken over bijverzekeren.

Vanaf volgende week organiseert de FNV-bond acties aan de poorten van een aantal bedrijven en kantinebijeenkomsten. Ook moeten de leden zich volgende week uitspreken over het houden van 24-uurs stakingen. In de regio's Dordrecht, Utrecht, Almere en Assen zullen de werknemers het eerst in actie komen.

Voor de metaalindustrie komen de acties op een ongunstig moment. De bedrijfstak heeft te lijden onder de economische malaise. “We beseffen dat acties op het ogenblik niet goed mogelijk zijn”, zei onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV vorige week. Een woordvoerder van de vakbond erkende vanochtend dat bij stakingen “we er harder aan moet trekken dan in voorgaande jaren”.

Voor de 9.000 werknemers van de ziekenfondsen bestaat wel kans op compensatie van de WAO-uitkeringen, die door de kabinetsingreep worden verlaagd. De Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (NZF) is bereid serieus te kijken naar reparatie van het WAO-gat voor de hele bedrijfstak. Als de vakorganisaties en de NZF overeenstemming bereiken, zou het de eerste uniforme regeling voor een hele bedrijfstak zijn. De bonden willen de WAO-uitkeringen aanvullen tot 70 procent van het laatstverdiende loon. Het bedrijfspensioenfonds zou deze aanvulling moeten uitvoeren.

Over de financiering liggen de standpunten nog ver uiteen. De bonden willen de compensatie financieren uit de verwachte verlaging van de Ziektewetpremie en de premie voor arbeidsongeschiktheid, de werkgevers willen de bestaande bovenwettelijke uitkeringen op het ziekengeld en de WAO verlagen.