"Dienstplicht kan vroeger afgeschaft'

DEN HAAG, 3 MAART. PvdA en CDA willen dat minister Ter Beek van defensie nagaat of de opkomstplicht niet eerder kan worden afgeschaft dan 1 januari 1998.

De VVD wil dat Ter Beek onderzoekt of de mogelijkheid bestaat de opkomstplicht ook na die datum te handhaven als de landmacht op dat tijdstip over te weinig beroepspersoneel en kortverbanders zou beschikken. Dat staat in schriftelijke vragen die de politieke partijen bij Ter Beek hebben ingediend naar aanleiding van de Prioriteitennota, die begin dit jaar verscheen. In die nota pleit de minister voor afschaffing van de opkomstplicht en een sluimerend voortbestaan van de dienstplicht.