Wolters Kluwer wil af van convertibles

Wolters Kluwer zal drie achtergestelde converteerbare obligatieleningen vervroegd aflossen. Het uitgeversconcern wil met de vervroegde aflossing een versnelde omzetting van de leningen in aandelen bereiken, zo heeft Wolters Kluwer vandaag laten weten.

Wolters Kluwer verwacht dat een volledig omzetting van de obligaties in aandelen zal volgen, gezien de verhouding van de conversiekoersen tot de huidige beurskoers van het aandeel Wolters Kluwer. Het aantal uitstaande aandelen/certificaten zal bij volledige omzetting in aandelen met 3,5 miljoen toenemen tot 64,5 miljoen stuks.

Volgens Wolters Kluwer heeft de omzetting geen invloed op de door het uitgeversconcern verwachte winst per aandeel. De uitgever handhaaft de doelstelling om ondanks de "verwatering' als gevolg van het toenemen van het aantal uitstaande aandelen, in de periode 1992 tot en met 1994 een gemiddelde groei van de winst per aandeel te bereiken van ongeveer 15 procent per jaar.

Het betreft de converteerbare leningen: 6,5 pct 200 miljoen gulden 1991/1999, thans nog steeds groot 200 miljoen;

de lening 3,75 pct oorspronkelijk groot 125 miljoen Zwitserse frank 1988/1998, thans nog groot (omgerekend) 21,5 miljoen gulden;

de lening 2,5 pct oorspronkelijk groot 75 miljoen gulden 1986/1994, thans groot 2,5 miljoen gulden.

Deze drie leningen zijn samen groot 224 miljoen gulden. Zij voldoen aan de specifieke voorwaarden die zijn gesteld om tot vervroegde aflossing te kunnen overgaan. Voor de 6,5 pct lening 1991/1999 geldt dat de slotkoers van het aandeel Wolters Kluwer op de beurs gedurende 30 achtereenvolgende beursdagen tenminste 130 procent van de conversieprijs (66 gulden) heeft bedragen. Aan die voorwaarde is voldaan, zo stelt Wolters Kluwer. De beide andere obligatieleningen kennen reeds geruime tijd geen restricties om tot vervroegde aflossing over te gaan. Het uitgeversconcern kan door de verwachte conversie van deze stukken in aandelen/certificaten het eigen vermogen derhalve met maximaal 224 miljoen gulden zien toenemen. Certificaten Wolters Kluwer verlieten de markt gisteren op een koers van 90,20 gulden.