Werkloosheid in Japan gaat een fractie omlaag

TOKIO, 2 MAART. De werkloosheid in Japan is in januari onverwacht gedaald met eentiende punt tot 2,3 procent. Een en ander is mede het gevolg van het stimuleringspakket dat de Japanse overheid eerder presenteerde.

Het Japanse ministerie van arbeid maakte de werkloosheidscijfers vanmorgen bekend.

Het departement meldde verder dat in januari meer banen beschikbaar waren gekomen, 93 banen op 100 baanzoekers, één baan meer dan in december, toen de verhouding nog 92 op 100 was. Het aantal banen is afgenomen met 1,3 procent, maar het aantal baanzoekers met 3,1 procent.

Hoewel de Japanse economie in een recessie verkeert, vallen er nog steeds geen massale ontslagen. Vrijwel elke dag maakt wel een Japanse bedrijf bekend dat het zijn werkgelegenheid inkrimpt. Maar dat gebeurt door mensen over te plaatsen naar geaffilieerde bedrijven, minder nieuw personeel aan te trekken of werknemers te vragen vervroegd uit dienst te treden. Allemaal maatregelen die de officiële werkloosheid niet doen stijgen.

Uit de vandaag gepubliceerde cijfers blijkt dat de werkgelegenheid in de industrie weliswaar afnam met 1,5 procent vergeleken met dezelfde maand in 1992, maar dat die in de bouwnijverheid en in de groot- en kleinhandel toenam met respectievelijk 6,3 en 1,3 procent.

De forse groei in de bouw is vooral toe te schrijven aan het oppep-pakket van 10,7 biljoen yen, dat herfst vorig jaar is goedgekeurd door het parlement. Een hoofdbestanddeel van dit pakket zijn investeringen in publieke werken. De lichte groei in de groot- en kleinhandel kan worden verklaard uit het feit dat de vele kleine winkeltjes in Japan fungeren als sociaal opvangnet voor mensen die elders niet (meer) aan de slag komen.

Omdat de vermindering van nieuw aan te trekken personeel, die volgens waarnemers bij de grote bedrijven kan oplopen tot twintig procent, nog dit voorjaar zijn beslag moet krijgen, wordt de daling van het werkloosheidscijfer in januari door hen incidenteel genoemd en zeker geen begin van een neergaande trend.

Woordvoerders van het ministerie gaven dat vandaag ook met zoveel woorden toe. Ze zeiden onzeker te zijn over de komende ontwikkeling en wezen erop dat, seizoensinvloeden wel meegerekend, de werkloosheid in januari is gestegen tot 2,4 procent, tegenover nog 2,2 procent in december.

Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden was de werkloosheid in december nog gestegen vergeleken met november, van 2,3 naar 2,4 procent van de beroepsbevolking. In januari staat de werkloosheid dus weer op het peil van november.