Vie d'Or verwacht dit jaar positief bedrijfsresultaat

Levensverzekering Maatschappij Vie d'Or uit het Brabantse Veldhoven (35 werknemers) heeft over 1992 een beduidend gunstiger resultaat behaald dan over het voorgaande jaar. Het resultaat na belastingen kwam vorig jaar uit op 2,2 miljoen negatief tegen 32,2 miljoen negatief in 1991, in welk jaar een aanpassing van de reserveringsmethodiek een buitengewone last van 13,6 miljoen gulden opleverde.

In 1992 nam het aansprakelijk vermogen plus voorzieningen toe tot bijna 449 miljoen gulden van ruim 383 miljoen in 1991. De lasten konden vorig jaar worden verlaagd tot 110,8 miljoen gulden. In 1991 was dat nog 209,3 miljoen gulden.

De directie verwacht dat de vorig jaar ingezette verbetering van het bedrijfsresultaat dit jaar verder zal doorzetten en dat in 1993 netto een positief saldo zal resulteren.