Siemens eist forse schadevergoeding voor miskoop in VS

Het Duitse concern Siemens heeft een eis tot schadevergoeding van 150 miljoen dollar ingediend tegen de Amerikaanse oliemaatschappij Atlantic Richfield Company (Arco).

De Amerikanen wordt verweten dat zij bij de overdracht van de dochteronderneming Arco Solar aan Siemens bewust een kat in de zak hebben verkocht.

Arco Solar, een fabrikant van produkten voor de omzetting van zonne-energie in elektriciteit, werd in 1990 verkocht voor 35,9 miljoen dollar. Volgens Siemens wist Arco toen dat de produkten nooit commercieel succes zouden kunnen hebben. Arco bestrijdt dat er sprake was van misleiding. Het concern zegt dat Siemens indertijd uitgebreid onderzoek heeft gedaan bij Arco Solar.

Siemens eist bij een federale rechtbank in Verenigde Staten behalve teruggave van de koopsom ook vergoeding van de bij Arco Solar geleden verliezen, die ongeveer 20 miljoen dollar per jaar bedroegen. Daarbovenop moet nog een schadevergoeding komen van 50 miljoen dollar.