Samenwerking TROS en Veronica

HILVERSUM, 2 MAART. Veronica en TROS gaan verregaand samenwerken. De voorzitters J. van der Reijden (Veronica) en H. Minderop (TROS) tekenden gisteren een overenkomst voor gezamelijk inhuren van faciliteiten op het gebied van juridische zaken, automatisering, financiële- en persooneelsadministratie, kijk- en luisteronderzoek, marketing, documentatie en civiele zaken.

De samenwerking moet een efficiënte bedrijfsvoering verzekeren, maar de voorzitters benadrukten gisteren dat de eigen identiteit van de beide omroepen niet in gevaar komt.