Partijvoorzitter maant CDA-"fundamentalist' Hillen tot zwijgen

DEN HAAG, 2 MAART. Partijvoorzitter Van Velzen (CDA) vindt dat het CDA-fractielid H. Hillen een toontje lager moet zingen. Hillen, die de laatste tijd veel in de media optreedt als het gaat om onderwerpen als gezin, individualisering en de verhouding tussen man en vrouw, dient van zijn fractie wat minder ruimte te krijgen, vindt Van Velzen. Vooral binnen het CDA-vrouwenberaad roepen de opvattingen van Hillen veel weerstand op.

Vanmorgen zei Van Velzen voor de KRO-radio: “We moeten met de fractievoorzitter (L.C. Brinkman, red.) discussiëren over de vraag of Hillen de meest aangewezen persoon is om opvattingen van het CDA op het gebied van gezin, kinderen en kinderopvang naar buiten te brengen. De eerste woordvoerder op dat gebied is mevrouw Doelman-Pel.”

Van Velzen voegde eraan toe dat het mogelijk moet blijven voor generalisten zoals Hillen om meningen te berde te brengen over onderwerpen die eigenlijk door een ander fractielid worden behandeld. Tevens juichte Van Velzen toe dat Hillen aandacht vraagt voor de niet-economische kanten van het bestaan.

De laatste tijd is er in de partij onrust ontstaan over het optreden van Hillen. Deze voert een pleidooi voor herwaardering van zorgzaamheid in de samenleving. In een van die pleidooien vergeleek het Kamerlid onlangs kinderdagverblijven met “staatsopvoeding”. Verder zei hij afgelopen zondag in het televisieprogramma Het Capitool dat “een heleboel werkende vrouwen hun problemen afschuiven op niet-werkende vrouwen”. Dit doordat zogeheten "overblijfmoeders' op basisscholen kinderen van werkende vrouwen zouden moeten opvangen. Overigens blijkt uit onderzoek dat het vooral niet-werkende moeders zijn die van die overblijfregeling gebruik maken; werkende vrouwen hebben vaak een oppas die hun kind tussen de middag van school haalt.

Voorzitter T. Jongma van het CDA-vrouwenberaad, waarbij 5000 leden zijn aangesloten, zei onlangs in deze krant zich zorgen te maken over de ruimte die Hillen van zijn fractievoorzitter Brinkman krijgt. Ze vreesde een conservatieve koers van de partij. Over Hillen zei Jongma onder meer: “Hillen wil terug naar de oude tijd met het traditionele huwelijk en gezin.” In de HP /De Tijd op Zondag van deze week drukte Jongma zich nog sterker uit. Daarin uitte ze haar bezorgheid over de toenemende invloed van, wat zij noemt, "fundamentalisten' binnen de partij. Onder hen schaart zij ook minister Hirsch Ballin (justitie). Jongma zei verder: “Mannen als Hillen roepen bij mij haast traumatische herinneringen op aan het Rijke Roomse leven van weleer.”