NS willen 3.500 banen schrappen

UTRECHT, 2 MAART. De Nederlandse Spoorwegen willen de komende vijf jaar 3.500 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft president-directeur R. den Besten vanmiddag bekendgemaakt. Bij het spoorwegbedrijf werken 28.000 mensen.

De NS willen de reorganisatie zonder gedwongen ontslagen laten verlopen. De directie is van plan de werknemers die overtollig worden, ander werk binnen het concern aan te bieden.

De vakbonden hebben terughoudend op de inkrimping gereageerd. Zij willen dat de NS op voorhand gedwongen ontslagen volledig uitsluiten. Morgen hervat de NS-directie de gesprekken met de vakorganisaties over een sociaal plan. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) wilde aan het begin van de middag nog niet reageren op het saneringsplan van de NS.

Als het de NS niet lukt ander werk binnen het bedrijf te vinden, sluit het bedrijf bemiddeling voor een werkplek bij een ander bedrijf dan de spoorwegen niet uit. Indien een werknemer een aangeboden betrekking binnen of buiten de spoorwegen weigert, willen de NS hem verplichten deze functie toch te aanvaarden.

Den Besten: “Alleen in het uiterste geval is verplichting onontkoombaar.”

Volgens de president-directeur noopt de slechte bedrijfs-economische situatie de spoorwegen tot deze grootscheepse reorganisatie. De NS zullen 1992 met een klein verlies afsluiten, maar voor dit jaar wordt een verlies van 100 miljoen gulden verwacht.

De komende vijf jaar willen de NS de resultaten structureel met 350 miljoen gulden per jaar verbeteren. De helft van dit bedrag moet komen uit besparingen op de personeelskosten. De andere helft moet volgens Den Besten komen uit “marktgerichte maatregelen, het goed doorlichten van de organisatie en besparingen”.

De NS zeggen in de financiële problemen te zijn geraakt door tegenvallende opbrengsten uit de kaartverkoop, een te geringe inzet van de overheid om de kosten van het autogebruik gelijke tred te laten houden met het reizen per trein en onvoldoende kwaliteit. “Een slechte service schrikt potentiële klanten af en stoot wellicht de huidige reizigers af”, aldus Den Besten. Het goederenvervoer zou zwaar lijden onder de huidige economische tegenwind.

De reorganisatie past volgens NS ook in de verzelfstandiging van het spoorwegbedrijf. Vorige week ging het kabinet akkoord met een verregaande verzelfstandiging. Daarbij zal de infrastructuur onder verantwoordelijkheid van de overheid vallen en ontfermen de NS zich over de exploitatie. De overheid zal de exploitatiesubsidie, die nu nog zo'n 450 miljoen gulden per jaar bedraagt, voor het jaar 2000 overhevelen naar de infrastructuur. Voor de NS betekent dit dat het bedrijf jaarlijks zo'n 60 miljoen minder subsidie krijgt.