Nederland moet Surinaamse militairen betalen

DEN HAAG, 2 MAART. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering van de ministers Kooijmans van buitenlandse zaken en Ter Beek van defensie over het uitbetalen van een achterstallige suppletie op salarissen van Surinaamse militairen.

Kamerlid A. Melkert (PvdA) heeft schriftelijk gevraagd of de compensatie ten goede kan komen aan militairen die zich schuldig hebben gemaakt aan schending van de mensenrechten. Gisteren stelde de rechtbank in Den Haag twee Surinaamse militairen in het gelijk die alsnog een suppletie op hun salaris van de Nederlandse Staat eisen. De regeling werd eenzijdig door Nederland opgezegd na de decembermoorden in 1982. De rechtbank stelt dat de militairen nooit door Nederland op de hoogte zijn gesteld van het besluit. Wel werd het militaire gezag in Paramaribo ingelicht. Als alle 34 militairen, waarvoor de regeling sinds 1977 gold, hun toelage opeisen, dan is daar een bedrag mee gemoeid van vele miljoenen guldens. De rechtbank oordeelt in haar vonnis dat de beide militairen niet bij de moorden betrokken waren. Het Nederlandse ministerie van defensie wacht met commentaar tot het hele vonnis is bestudeerd.