NedCar legt fabriek twee dagen stil om voorraad te laten dalen

ROTTERDAM, 2 MAART. Autofabriek NedCar legt de produktie van personenauto's in de fabriek in het Limburgse Born deze maand twee dagen stil. Dat gebeurt op de maandagen 8 en 15 maart. NedCar heeft hiertoe besloten om te voorkomen dat de voorraden weer gaan oplopen. Dit heeft een woordvoerder op het hoofdkantoor in Helmond meegedeeld.

In de maand januari legde het bedrijf de produktie ook al vier dagen stil. Onlangs besloot de raad van bestuur van NedCar dat de voorraad in het kader van een grootscheepse bezuinigingsactie moest worden verminderd. Aanvankelijk lukte dat, maar door een stagnerende autoverkoop dreigt de voorraad nu weer op te lopen, aldus de woordvoerder. De bedrijfstijdverkorting geldt voor ongeveer 2.500 werknemers uit de twee-ploegendienst.

In januari heeft het NedCar-personeel vier ATV-dagen ingeleverd voor de werktijdverkorting. De onderneming wil nu dat de werknemers twee dagen inleveren van de extra vrije dagen die gelden voor ploegenwerkers. De ondernemingsraad in Born is het daar echter niet mee eens en weigert een positief advies uit te brengen. “De produktie wordt stilgeleged. Dat staat vast. Ondertussen blijven we met de ondernemingsraad in gesprek over de wijze waarop die dagen moeten worden verrekend”, zegt de woordvoerder.

NedCar kondigde begin dit jaar een ingrijpende reorganisatie aan waardoor dit jaar 1.200 van de 5.400 arbeidsplaatsen verdwijnen. Voor 800 werknemers betekent dit gedwongen ontslag.