Minister Andriessen maant Dasa tot spoed over Fokker

DEN HAAG, 2 MAART. Minister Andriessen (economische zaken) heeft bij topman Jürgen Schrempp van de Duitse vliegtuigbouwer Dasa per brief aangedrongen op snellere besluitvorming over de overneming van Fokker. Dit meldt de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind vorige week, aldus Andriessen, is gebleken dat de ondertekening van de definitieve contracten voor de overneming van Fokker door Dasa drie weken langer op zich laat wachten dan was afgesproken. Oorzaak daarvan is dat de raad van commissarissen van Daimler-Benz, Dasa's moederconcern, pas op 1 april zal beslissen over de transactie. Op 9 februari zegde Dasa toe dat de formele goedkeuring van de overneming binnen een termijn van uiterlijk 20 dagen zou plaats hebben. Dat tijdsschema loopt nu volgens de minister “aanzienlijke vertraging” op.

Volgens Andriessen “behoeft het geen betoog dat het uitstel van de beslissing van Daimler-Benz de positie van Fokker niet ten goede komt”.

Dasa blijkt al op 24 februari te hebben meegedeeld dat de raad van commissarissen van het moederconcern Daimler-Benz pas op 1 april formele goedkeuring aan de overneming kan geven. Minister Andriessen was er eerder van uitgegaan dat dat op 4 maart of uiterlijk 9 maart zou gebeuren.

In zijn brief aan Schrempp herinnert hij de topman van Dasa aan de eerder toegezegde termijn en dringt hij aan op snellere besluitvorming aan Duitse zijde. “Dat besef lag immers ook ten grondslag aan de door Dasa toegezegde urgente procedure”, aldus de minister in zijn brief aan de Kamercommissie voor economische zaken.

Als Dasa zich aan de oorspronkelijke toezegging had gehouden dan had half maart of vlak daarna het definitieve kunnen worden getekend. Met inbegrip van de goedkeuringsprocedure door de Europese Commissie zou de volledige afronding dan medio april hebben kunnen plaats hebben. Volgens Andriessen hoeft de genoemde vertraging van drie weken overigens niet noodzakelijkerwijs te leiden tot een verder uitstel van de feitelijke transactie.