Meisje en kikker

De nieuwe abri's blijken een geducht wapen tegen vandalisme in het algemeen en graffiti in het bijzonder.

Ze zijn gemaakt van stoer materiaal en hebben, mits onderhouden, een solide en frisse uitstraling die de boosdoener afschrikt. De permanente verlichting in de donkere uren draagt het hare bij. Aanvankelijk completeerden gezellige, soms wat pikante, reclames het beeld van moderne waardevastheid. Het gaf de wachtende burger moed. Maar kwade tijden treffen de commercie, en de autoriteiten hebben dankbaar de beschikbare ruimte verhuurd aan de verdedigers van hogere waarden.

Zo komt de bus- of tramreiziger nu oog in oog te staan met een treurig kijkende schone die, als het bijschrift goed is begrepen, al een voorgevoel had van de dood die een benevelde weggebruiker voor haar in petto had. Ondertekend: Veilig verkeer. Elders toont de abri een kikker wiens volgroeide voorhand overgaat in een graatachtig acherlijf. Ondertekend: Natuurmonumenten. Als de dag begint of op weg naar huis wordt dank zij het onontkoombare zicht op deze morbide raambiljetten de reiziger besprongen door sombere gedachten.

De vraag dringt zich op, waarom treft dit ons, de goedbedoelende gebruikers van het openbaar vervoer? Okay, alle mobiliteit is slecht, heeft de premier wel eens verklaard. Maar er zijn toch nuances. Bij tram, bus en trein horen opgewekte gedachten die het gebruik ervan stimuleren. Dus voortaan een vrolijke meid en een levenslustige kikker ter opluistering van het wachthuis-nieuwe-stijl.

    • J.H. Sampiemon