Lagere winst Duits conglomeraat Viag

Het Duitse conglomeraat Viag met activiteiten in chemie, energie, handel, transport en dienstverlening heeft in het afgelopen jaar een winst behaald van 370 miljoen mark (416 miljoen gulden), negen procent minder dan in het voorgaande boekjaar.

Desondanks heeft de groep, die in Nederland onder meer aanwezig is met het verpakkingsbedrijf Thomassen & Drijver/Verblifa (TDV), zich relatief stabiel ontwikkeld. Dochterondernemening VAW Aluminium, waarin alle aluminiumactiviteiten zijn gebundeld, had veel last van de verscherpte concurrentie vanuit de voormalige Oostbloklanden.

De totale omzet van Viag ging vorig jaar met drie procent omhoog tot 24,3 miljard mark (27,3 miljard gulden). Deze toename komt vooral voor rekening van de consolidering van het transport- en logistiekbedrijf Kühne & Nagel per 1 juli 1992, waarin een belang van 33,3 procent is verworven. De divisie energie had te kampen met stagnerende afzet. In de chemische sector verbeterde de orderontvangst en in de handels- en dienstverlenende activiteiten liep de omzet licht terug. Het aantal werknemers was eind vorig jaar 84183 tegen 75122 eind 1991. Viag investeerde vorig jaar 1,9 miljard mark (ruim 2,1 miljard gulden) in kapitaalgoederen, elf procent meer dan in het voorgaande jaar.