Justitie België toetst verkoop van DAF activa

EINDHOVEN, 2 MAART. Vandaag dient bij de Rechtbank voor Koophandel in het Belgische Turnhout een kort geding met als inzet de vraag of het Belgische deel van de oude DAF-activa niet voor te weinig geld van de hand is gedaan.

Het gaat om een in België gebruikelijke maatregel bij dit soort transacties en is een toetsing van de gerechtelijke instanties om de belangen van de schuldeisers te garanderen. “Een juridische hobbel omdat het in België anders werkt dan bij ons”, meent een DAF-woordvoerder, die overigens wel bevestigde dat eerst de uitspraak van de rechtszaak moet worden afgewacht voordat de registratie van de oprichtingsakte van het nieuwe DAF Trucks bij de Kamer van Koophandel kan worden geregistreerd. Het lag in de bedoeling vandaag bij een notaris in Rotterdam DAF Trucks NV officieel op te richten.

Duidelijk is dat de banken inspraak willen bij de benoeming van de nieuwe financiële man in de nieuwe raad van bestuur, die uit drie of vier personen zal bestaan. Van de hoofddirectie zijn alleen president Baan en technisch directeur H. Dietz teruggekeerd. F. Klaassen, H. Lambers (financiën), G. Bertenshaw en M. de la Roche keren niet terug als bestuurders.

Onder het motto "Afgedankt maar niet vergeten' is een aantal Brabantse ondernemers een inzamelingsactie gestart voor de bij DAF ontslagen werknemers. De initiatiefnemers hopen daarmee een bedrag van 2,7 miljoen gulden bij elkaar te krijgen wat omgerekend voor iedere ontslagen werknemer een bedrag van 100 gulden zou inhouden. Bij het nieuwe DAF Trucks, gingen ongeveer 2500 werknemers aan het werk. Waarbij iedereen aan de bedrijfsbewaking zijn pas moest tonen.

Er wordt inmiddels druk gebruik gemaakt van het DAF bemiddelingscentrum van het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening in Eindhoven. Het bureau is opgezet voor de bemiddeling van ontslagen werknemers van DAF, van wie ongeveer de helft zich inmiddels heeft laten inschrijven als werkzoekende. Vanuit het bureau worden de vacatures geïnventariseerd bij de ongeveer 6.000 bedrijven in Zuidoost-Brabant. Inmiddels beschikken de arbeidsbureaus over 350 extra vacatures. De verwachting is dat daar deze week nog een kleine 2.000 bijkomen. Op de eerste dag brachten ongeveer 500 mensen een bezoek aan het centrum.