Inzamelingsactie voor Propria Cures

AMSTERDAM, 2 MAART. Het "Amsterdamsch Studenten Weekblad' Propria Cures is deze week een inzamelingsactie begonnen om de verschijning van een volgend nummer mogelijk te maken. Onder het motto "Uw geeltje helpt PC over de rooie' wordt de lezers van het blad gevraagd om 25 gulden over te maken aan de Stichting Propria Cures, die zorg draagt voor de uitgave van het 103 jaar oude tijdschrift.

De belangrijkste aanleiding voor de actie is de beslissing van het Literair Produktiefonds om met ingang van volgend jaar de subsidie aan Propria Cures stop te zetten. De Commissie Literaire Tijdschriften van het Fonds noemt in haar subsidierapport de satirische en columnistische reputatie van PC "ernstig verbleekt' en concludeert dat de laatste twee jaargangen stilistisch "een dieptepunt' vormen in de geschiedenis van het weekblad.

De afwijzing van het subsidieverzoek heeft de Stichting Propria Cures tot drastische maatregelen aangezet. “Natuurlijk zijn we tegen de beslissing in beroep gegaan, maar we vonden ook dat we niet gewoon door konden gaan; onze financiële positie is toch al wankel”, zegt voorzitter Lex Bijlsma. De Stichting heeft daarom besloten om PC met ingang van het volgend nummer niet langer te laten maken door de drukkers van de Perscombinatie in Amsterdam, maar door de eigen redactie met behulp van desk top publishing (DTP). De besparing die dat per jaar oplevert, ongeveer 20.000 gulden op een budget van anderhalve ton, weegt volgens Bijlsma net op tegen de gederfde subsidie.

Het overschakelen van drukken op DTP kost Propria Cures op korte termijn veel geld. Het contract met de Perscombinatie is opgezegd met de belofte dat binnen tien dagen alle uitstaande rekeningen betaald zijn. Nieuwe apparatuur moet worden aangeschaft en de redactie verhuist waarschijnlijk van de Wibautstraat naar het gebouw van Gerard Timmer Prods, de Amsterdamse uitgeverij die regelmatig boeken van (oud-)PC-redacteuren publiceert.

De "geeltjesactie' is nodig om financieel te overleven. “Er is op dit moment geen geld voor PC No. 21, dat op 21 maart moet uitkomen”, zegt Bijlsma. “De subsidie voor 1993 komt pas eind volgende maand, en we hebben op dit moment geen cent in kas.” De belangrijkste oorzaak daarvan is de 15.000 gulden die PC eind vorig jaar moest betalen nadat het een kort geding van schrijver Leon de Winter verloor over een satirisch bedoelde fotocollage.

Over het succes van de geeltjesactie is volgens Bijlsma op dit moment nog niets te zeggen. Maar wat gebeurt er wanneer de lezers niet, of niet genoeg, storten? Bijlsma: “In dat geval zal het volgende nummer wat langer op zich laten wachten. We moeten dan met klem onze oud-redacteuren vragen om een overbruggingskrediet, en rustig wachten op de laatste subsidie. We hebben 1970 overleefd, toen we van de ene op de andere dag bijna al onze abonnees verloren; we hebben 1983 overleefd, toen onze subsidie ook bedreigd werd. We zullen 1993 ook overleven.”

    • Pieter Steinz