In de mensa van de Universiteit Twente wordt een ...

In de mensa van de Universiteit Twente wordt een onnodig verband gelegd tussen vegetarisch eten en het eten van volkoren macaroni.

J. Tretmans, Universiteit Twente

De aanwezigheid van narren in organisaties kan een belangrijk middel zijn om starre patronen te doorbreken en taboes bespreekbaar te maken. Om deze reden geeft het enorme aantal organisatie-adviseurs in Nederland te denken.

H.J.W. Vliegen, Universiteit Twente

Er zou een definitief einde moeten komen aan het spreken over het einde van de filosofie.

J. de Mul, Katholieke Universiteit Nijmegen