Hypotheektarief lager door val rente in markt

AMSTERDAN, 2 MAART. De verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd heeft de hypotheektarieven met een half procent verlaagd tot 7,5 procent. Volgens de verzekeraar geeft de gedaalde rente op de kapitaalmarkt daar de ruimte toe.

Andere hypotheekverstrekkers meldden vanmorgen nog geen verlaging van de tarieven. ING zei een dergelijke maatregel wel "in beraad' te hebben. Rabo wilde niet verder gaan dan de mededeling de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt "nauwlettend te volgen'. Ook ABN Amro overweegt nog geen tariefsverlaging.

De laatste golf van verlagingen van de hypotkeerente dateert van januari. Het gros van de hypotheektarieven met gemeentegarantie bevindt zich nu nog boven de 8 procent.

Op de kapitaalmarkt daalde de rente op Nederlandse guldens gisteren tot onder de 6,5 procent. Dat is de laagste rente sinds 1988. Oorzaak van de lagere rente was de verwachting dat de Duitse centrale bank, de Bundesbank, komende donderdag over gaat tot een verlaging van de geldmarkttarieven. Bundesbank-president Helmut Schlesinger zinspeelde daarop na het G-7 overleg van de zeven grootste industrielanden in het afgelopen weekeinde.

Vanmorgen duidden technische maatregelen van de Bundesbank in de geldmarkt echter op het tegendeel. Ook het gisteren gepubliceerde Duitse inflatiecijfer van 4,2 procent voor de maand februari was hoger dan verwacht. De verminderde hoop op een verlaging van de Duitse tarieven, versterkt door het afdekken van posities op de obligatiemarkt, bracht de Nederlandse kapitaalmarktrente vanmorgen op iets boven de 6,5 procent.

Het inspelen op officiële renteverlagingen in de EG en de buitenlandse vraag naar obligaties in de gulden heeft de afgelopen vier maanden geleid tot een snelle daling van de kapitaalmarktrente.

De gebruikers van de obligatiemarkt, overheden en bedrijven, maken van de dalende rente gebruik om bestaande leningen zoveel mogelijk om te zetten in nieuwe, goedkopere financiering. Gisteren maakte het ministerie van financiën bekend tot vervroegde aflossing over te gaan van een drietal staatsleningen.

ABN Amro maakte gisteren gebruik van de enorme vraag naar gulden-obligaties door de uitgifte van een Euro-obligatielening te verhogen van een geplande 750 miljoen gulden tot een bedrag van 1 miljard gulden.