Haagse wethouder financiën gleed uit over "bananeschil'

DEN HAAG, 2 MAART. Hoewel de aftredend wethouder van financiën en cultuur, mevrouw A. van den Berg beweert niet op de hoogte te zijn geweest van de tekorten bij het Haags gemeentemuseum, wist haar Amsterdamse collega E. Bakker (D66) daar vorig jaar zomer al van. Fuchs had dat naar voren gebracht tijdens het sollicitatiegesprek met Bakker en andere leden van het Amsterdamse college van B en W in verband met zijn eventuele directeurschap bij het Stedelijk Museum, waarnaar Fuchs inmiddels vertrokken is. “Ik was niet verbaasd over de berichten van vorige week”, aldus Bakker gisteravond. Hij verbindt op dit moment aan de problemen in Den Haag geen enkele consequentie voor het functioneren van Fuchs in Amsterdam.

De grote fracties in de Haagse raad - ook de VVD - reageerden gisteren positief op het vertrek van Van den Berg. De PvdA had op een geheime vergadering vorige week al geconcludeerd dat de positie van Van den Berg niet langer houdbaar was. De PvdA meent dat de gemeente juristen opdracht moet geven uit te zoeken of het tekort op de vertrokken Fuchs is te verhalen. Ook de VVD en D66 laken de houding van Fuchs. Zo vindt fractievoorzitter K. de Graaf (D66) het “gênant” dat hij “zich kennelijk niet verantwoordelijk acht voor financiën”. Zij stelde met haar collega's van PvdA en VVD “vraagtekens” bij de kwaliteiten van Fuchs als museumdirecteur.

Wethouder Van den Berg was als portefeuillehouder financiën de eerst-verantwoordelijke voor de financiële schoonmaak bij de gemeente Den Haag, waar een kleine twee jaar geleden een tekort van ruim 260 miljoen gulden bekend werd. Sindsdien voert de gemeente een straf bezuinigingsbeleid in combinatie met een doorlichting van de financiële administratie. Niettemin werden de laatste jaren verscheidene nieuwe tegenvallers bekend. De meeste grote partijen meenden vorige week al dat de wethouder door de tekorten bij het Gemeentemuseum haar laatste krediet had verspeeld. Volgens J. Molier (Groen Links) geldt dit “in het algemeen” voor de VVD als collegepartij. “De grote opdracht van die partij in het nieuwe college was de financiële schoonmaak van Den Haag. Je kunt onmogelijk zeggen dat de VVD dit heeft waar gemaakt.”

De tekorten die twee jaar geleden aan het licht kwamen waren goeddeels te wijten aan de administratieve chaos bij verscheidene gemeentelijke diensten. Vorig jaar presenteerde B en W een voorjaarsnota, die voorzag in een bezuinigingsoperatie van zo'n 160 miljoen. Prioriteit had boven alles het op orde brengen van de administratie, zo stelde B en W bij de presentatie.

Vergeleken bij die tekorten is de overschrijding van het Gemeentemuseum een kleinigheid, “maar mensen glijden nu eenmaal ook uit over bananeschillen,” aldus mevrouw Van den Berg.

Gisteravond al maakte de VVD-fractie bekend dat mevrouw Van den Berg zal worden opgevolgd door de huidige voorzitter, mevrouw drs. L.E.J. Engering, die sinds 7 september 1982 in de raad zit. Mevrouw Engering zat in de raadscommissies algemene bestuurlijke, politie- en brandweeraangelegenheden, financiën, maatschappelijke dienstverlening, welzijn en volksgezondheid, werkgelegenheid, economische en sociale zaken en personeelszaken. Ze wordt opgevolgd door R. van de Laar.