Cebeco voorspelt ramp bij export pootaardappelen

ROTTERDAM, 2 MAART. De agrarische coöperatie Cebeco Handelsraad waarschuwt voor een ramp in de Nederlandse akkerbouw. Volgens hoofddirecteur H. de Boon wordt de sector bedreigd door het instorten van de export van pootaardappelen.

Volgens De Boon hebben veel akkerbouwers in de EG zich toegelegd op de teelt van pootaardappelen, daartoe aangezet door de lage graanprijzen. Door de veranderde politieke verhoudingen zijn de traditionele afzetmarkten buiten de EG, vooral in noord-Afrika, volledig ingestort, constateert De Boon. De export van Nederlandse poters naar Afrika is met 72 procent afgenomen.

Volgens Cebeco Handelsraad hebben de Nederlandse akkerbouwers in januari van dit jaar 43 procent minder pootgoed aan het buitenland verkocht dan in januari 1992.

De Boon vreest dat de akkerbouwers dit jaar slechts een derde van hun kostprijs kunnen terugverdienen. De dreiging kan voor een deel worden weggenomen door de export van pootaardappelen naar Rusland te bevorderen, meent de Cebeco-topman.