CDA pleit voor gedragscode gemeenteraden

DEN HAAG, 2 MAART. Het CDA wil dat gemeenteraden een gedragscode opstellen voor lokale bestuurders.

Die moet een paar vuistregels bevatten voor de omgang van wethouders en gemeenteambtenaren met bijvoorbeeld aannemers die opdrachten voor de gemeente uitvoeren.

Dit staat in het model-gemeenteprogram dat het CDA met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar heeft uitgebracht. Het model-program is niet bindend, maar wordt in de praktijk door tachtig à negentig procent van de meer dan 600 gemeentelijke CDA-afdelingen gebruikt, aldus een woordvoerder van het partijbureau.

De voorzitter van de commissie die het program heeft voorbereid, de Roermondse burgemeester H. Kaiser, ontkende dat er een verband bestaat tussen de aanbeveling van de gedragscode en recente voorvallen met CDA-bestuurders zoals in Maastricht. Hier zat een CDA-wethouder vast op verdenking van het aannemen van steekpenningen van een aannemersbedrijf.

Het CDA wil dat de gedragscode zich onder meer richt op het aanbestedingsbeleid van de gemeenteraad. In een van de aanbevelingen van het model-program staat: “De gemeenteraad stelt een aanbestedingsbeleid vast. Binnen de wettelijke kaders wordt een grens bepaald tussen onderhandse en publieke aanbesteding. Publieke aanbesteding wordt als uitgangspunt gehanteerd. Voor bestuurders en ambtenaren geldt een gedragscode.”

In het program wordt er verder voor gepleit dat de gemeente zich uit het bestuur van ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen terugtrekt. Dit om een “belangenconflict voor de gemeente tussen haar rollen als subsidiegever en subsidienemer te voorkomen”, aldus Kaiser. Wijkverenigingen en woningbouwcorporaties zouden ook een grotere rol moeten gaan spelen, ten koste van de gemeentebesturen.

Partijvoorzitter Van Velzen toonde zich bij de aanbieding van het model-program bezorgd over de opkomst van de zogeheten stadspartijen. Volgens hem richten zij zich teveel op het lokale belang en hebben ze te weinig oog voor de samenhang met problemen die boven die van de stad uitgaan.