Bouw van Kunsthal kost vijf miljoen meer

ROTTERDAM, 2 MAART. De bouw van de Kunsthal in Rotterdam, die eind oktober vorig jaar werd geopend, heeft circa vijf miljoen gulden meer gekost dan de geraamde 25 miljoen gulden. Dit heeft de gemeente Rotterdam gisteren bevestigd.

Een exacte opgave van de bouwkosten kan pas over geruime tijd verstrekt worden. Daarom is ook nog onduidelijk op welke onderdelen en in welke fase van de bouw zich de overschrijdingen hebben voorgedaan. “In het laatste stadium moest in een hogere versnelling gewerkt worden, en het is niet ongebruikelijk dat daarbij overschrijdingen optreden”, aldus een woordvoerster. Ook het honorarium van architect Rem Koolhaas is hoger uitgevallen, hetgeen, volgens van de gemeente, verband houdt met het feit dat er meer tekenwerk verricht moest worden dan voorzien.

De hogere bouwkosten zijn niet van invloed op de programmering van de Kunsthal, die jaarlijks met een exploitatiebudget van anderhalf miljoen miljoen op de gemeentelijke begroting voorkomt. Hoewel ad-interim directeur Wim van Krimpen destijds akkoord ging met dit bedrag, lijkt een verhoging van het budget noodzakelijk. Zowel het aantal bezoekers als het aantal sponsors valt tegen.

Het college van B en W wil daartoe een structurele bijdrage van 250.000 gulden leveren. De commissie van kunstzaken toont zich daar geen voorstander van zolang er geen compleet kostenoverzicht voorhanden is. Het budget is met opzet zo laag gesteld, volgens de gemeente, omdat van de Kunsthal uit commerciële activiteiten eigen inkomsten verwacht worden. De gemeente beraadt zich nog over een structurele bijdrage van 250.000 gulden.

Maar “onze primaire zorg is de afrekening van het bouwkrediet”, aldus de woordvoerster. “Die afrekening heeft bij de bouw van de Rotterdamse schouwburg ruim een jaar op zich laten wachten.”