Bewapende sektes behoren tot de Amerikaanse folklore

WASHINGTON, 2 MAART. Een nieuwe Christus verschanst zich met tientallen zwaar bewapende apostelen in het Texaanse plaatsje Waco. Vier politie-agenten en twee sekteleden, onder wie een kind, zijn gedood, vijftien politie-agenten zwaar gewond. Pantserwagens patrouilleren bij het gebouw. Tegen CNN zei de nieuwe Christus zondag: “Christus zei tot zijn discipelen: als je geen zwaard hebt, moet je er eentje kopen”.

Tot een inval bij de ruim 3.000 leden tellende wereldwijde sekte werd besloten, omdat deze mitrailleurs en dynamiet zou hebben opgeslagen. De sekteleden hadden de politie opgewacht. Er volgde een schietpartij en het daarop volgende beleg duurde ook vanmiddag nog voort. Bij het gebouw waarin zich zo'n 75 sekteleden zouden ophouden, waren 400 opsporingsambtenaren samengetrokken.

Gewapende sektes zijn een typisch Amerikaanse folklore. Elk jaar raakt wel een groepje onder leiding van een messias slaags met de autoriteiten. Vorig jaar belegerde de FBI in Idaho de blanke racist Randy Weaver en diens gezin, waarbij Waevers zoon en een federale politie-agent sneuvelden. Bij het beleg verschenen bewonderaars van Weaver, onder wie skinheads en wat lokale boeren.

Voor massaal fascisme biedt Amerika geen vruchtbare bodem. Daarvoor zijn de mensen te individualistisch. Een charismatische beweging zou meteen versplinteren. Het Amerikaanse frontier-verleden betekent dat mensen liever verder trekken om een nieuw dorp op te richten dan te strijden om de macht.

En omdat Amerika een tamelijk dun bevolkt land is met een traditie van tolerantie, bestaat er veel ruimte om een eigen religieus politiestaatje of kerkje op te richten. Sektes vinden een vruchtbare bodem in dit cultureel onzekere land. Felle oppositie tegen de overheid speelt een grote rol.

Pag.4: Veel nieuwe sektes in VS in jaren '60 en '70

Een gewapende sekte gebruikt terreur tegen leden of buitenstaanders. Isolatie en wantrouwen tegen de buitenwereld leiden tot de aanschaf van wapens. De zwarte sekteleider en miljonair Yahweh Ben Yahweh moedigde zijn volgelingen aan om bij wijze van initiatie blanken te vermoorden en als bewijs daarvan een lichaamsdeel mee te nemen. Als het sektelid het afgesneden hoofd niet kon meeslepen, dan moest hij het oor van het slachtoffer meenemen. De burgemeester van Miami had eerst veel lof voor Yahweh, omdat zijn organisatie een einde maakte aan drughandel in sommige arme wijken. Hij had een miljardenimperium waaronder het Sun City Hotel in Miami.

Leden van de Hare Krishna-organisatie zijn veroordeeld wegens het vermoorden van tegenstanders. In 1978 pleegden duizend hoofdzakelijk Amerikaanse volgelingen van Jim Jones in Guyana zelfmoord door het drinken van vergif. Berucht is Charles Manson die als hoofd van een sekte onder anderen de actrice Sharon Tate vermoordde.

De jaren zestig en zeventig hebben een nieuwe golf van sektes in Amerika gebracht, waarbij sommigen zich uit angst voor de buitenwereld begonnen te bewapenen. In de jaren zeventig ontstond in Californië de survivalist- beweging van geflipte hippies, die ver van de beschaving leefden en zich met voedselvoorraden en vuurwapens tegen de gevolgen van ecologische rampen, opstanden of het einde der tijden wilden beschermen.

De sekte in Waco stamt uit het Californië van de jaren dertig en heeft een geschiedenis van voorspellingen die niet uitkwamen. De Branch Davidians zijn een afsplitsing van de in 1863 opgerichte kerk van de adventisten die geloven in een spoedige wederopstanding van Christus. De Bulgaarse immigrant Victor Houteff werd door de adventisten uit het ambt van predikant ontzet, toen hij zei dat hij door God was benoemd om de beweging van “valse gelovigen” te ontdoen.

Het definitieve schisma ontstond in 1942 naar aanleiding van het pacifisme van de Branch Davidians. Na de dood van Houteff in 1955 werd er geruzied over de opvolging. Na Houteffs weduwe kwam Benjamin Roden die na zijn dood weer werd opgevolgd door zijn vrouw.

Inmiddels had het nieuwe lid, Vernon Howell, zich een weg naar de top gebaand. In 1987 was er een schietpartij tussen volgelingen van Howell en van discipelen van Rodens zoon, George. Howell won het conflict en hij veranderde zijn naam in David Koresh. Er zijn nog acht afdelingen over heel Amerika verspreid.

Voor de televisie is de belegerde, schietgrage sekte topvermaak. Het lijkt op de met kogels doorzeefde slotscene van westerns zoals de eindstrijd van “Butch Cassidy and the Sundance Kid”. Lokale stations waren door de politie uitgenodigd om de inval mee te maken.

Maar het verliep anders dan was voorzien. Tot woede van de politie hield het televisiestation CNN de telefoonlijn, die gebruikt werd voor de onderhandelingen, bezet om een interview te houden. Gisteren hebben de sekteleden een aantal kinderen vrijgelaten. Voor de lokale televisie kan deze religieuze nood niet lang genoeg duren.