BEUNHAZEN (2)

Iedereen weet dat er helaas in elke tak van de wetenschap wordt geknoeid, maar dat geldt zeker ook voor "harde' wetenschappen zoals natuurkunde (denk aan de koude kernfusie-affaire), medicijnen (zie het artikel over Pasteur NRC Handelsblad 15 februari) of scheikunde.

Huetings artikel is de tirade van iemand die zichzelf opwerpt als priester van de "echte' wetenschappen (als psycholoog, sic) en die wanhopig probeert alles wat een beetje buiten zijn gezichtsveld valt te verketteren. Hij is beledigd door mensen die hun heil zoeken bij alternatieve geneeswijzen en niet-wetenschappelijke, dus volgens Hueting onzinnige kritiek hebben op artsen. Alsof artsen de wijsheid in pacht hebben. Als hoogleraar zou Hueting moeten weten dat vaak grootse ideeën ontspruiten aan mensen die niet de gebaande paden van de dogmatiek bewandelen. Paracelsus en Galileï zijn voorbeelden. De knoeierij die kan floreren in dit soort onontgonnen gebieden is een onontkoombaar kwaad, maar rechtvaardigt geen totale verkettering. Want voor wetenschap op welk gebied dan ook, is knoeierij slecht, maar kortzichtigheid fataal.

    • A.R. Molenaar