Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Bestuur CD royeert leden Glimmerveen en Vreeswijk

DEN HAAG, 2 MAART. Het dagelijks bestuur van de Centrum-Democraten heeft gisteravond het Utrechtse gemeenteraadslid W. Vreeswijk en de voormalige leider van de Nederlandse Volksunie, J. Glimmerveen, uit de partij gezet.

Glimmerveen was in januari lid geworden, nadat hem een verkiesbare plaats voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen was toegezegd. “In gesprekken met ons had hij de indruk gewekt dat hij afstand had genomen van zijn politieke verleden bij de Volksunie”, aldus het Tweede-Kamerlid Janmaat voor de CD. “Bij de eerste perspublikaties bleek echter tussen de regels door dat hij daar nog steeds achter staat.”

Het Utrechtse raadslid Vreeswijk is volgens Janmaat geroyeerd, omdat “hij totaal geen loyaliteit jegens de partij toont.” Vreeswijk heeft jarenlang onder toezicht van een partijcommissie gestaan, die getracht heeft “hem op andere gedachten te brengen”, aldus Janmaat. Aanleiding voor het royement is het optreden van het Utrechtse CD-lid in het tv-programma Reporter van de KRO, waarin hij zich opnieuw "recalcitrant' opstelde. “In 1984 heeft hij ook al meegewerkt aan de scheuring van de oude partij (de Centrumpartij, red.).”

Voorts wordt Vreeswijk een al te grote sympathie voor het Belgische Vlaams Blok verweten. Janmaat neemt Vreeswijk ook kwalijk dat hij van zijn inkomsten als raadslid geen bijdrage in de partijkas stort, maar dat hij wel steun heeft verleend aan de oprichting van een concurrerende partij, het Nederlands Blok. Vreeswijk verklaart dat hij in beroep gaat tegen het royement.

Hij erkent dat hij voorstander is van samenwerking met het Vlaams Blok. “Ze hebben een enorme organisatie en inhoudelijk zijn ze ook goed. De Centrum-Democraten hoeven natuurlijk niet de harde taal van het Vlaams Blok uit te slaan. Als je alle programmapunten van het Blok zou overnemen, zou je hier allerlei gerechtelijke procedures krijgen. Dat kost veel te veel geld.”