Alders: boete voor trage investeringen in het milieu

DEN HAAG, 2 MAART. Minister Alders (milieu) wil bedrijven een boete geven die laks zijn met het aanvragen van milieuvergunningen en het doen van investeringen in milieuvriendelijke maatregelen. Een wetsontwerp van die strekking zal binnenkort bij de Tweede Kamer worden ingediend.

De minister zei dit gisteren tijdens een symposium ter gelegenheid van de nieuwe Wet Milieubeheer. De nieuwe wet is een sterke vereenvoudiging en stroomlijning van het vergunningenstelsel, waardoor bedrijven voortaan maar één algemene milieuvergunning nodig hebben.

Volgens Alders “krijgen bedrijven nu nog veelal een premium op stilzitten. “Men kiest liever voor het afwachten met vergunningaanvragen, met het aanbrengen van investeringen en aanpassingen, die nadelige milieugevolgen verkleinen. Ze melden zich liever niet totdat de overheid zelf langs komt.” Alders wil nu een einde maken aan het economisch voordeel dat is verbonden aan het niet doen van investeringen in milieuvriendelijke maatregelen, door “het afromen van dit voordeel in een administratieve boete”. De boete zou minimaal het genoten voordeel van het niet naleven van de nieuwe Wet Milieubeheer moeten bedragen. Alders meent dat bedrijven “op deze manier zelf belang krijgen bij het naleven van de wet”.

De werkgeversorganisaties VNO en NCW noemen het opleggen van een boete “niet zo'n goed idee”. De werkgevers vinden boetes onnodig omdat een bedrijf zonder vergunning sowieso niet mag werken. Wel zou, om deze sanctie op te kunnen leggen, de overheid de handhaving moeten verbeteren, aldus J. Van den Broek van het Bureau Milieu van VNO en NCW. Daarnaast zijn de werkgeversorganisaties tegen het opleggen van een boete omdat gemeenten die de termijn van zes maanden voor het afgeven van een vergunning overschrijden, daarvoor niet worden bestraft. “Het is dus meten met twee maten”, meent Van den Broek. Volgens hem zal het bij een administratieve boete overigens om een gering bedrag gaan, waarschijnlijk enkele honderden guldens.