VVD: weer Kamervraag klussen profs

DEN HAAG, 1 MAART. Het Tweede-Kamerlid Franssen (VVD) zal minister Ritzen (onderwijs en wetenschappen) voor de vierde keer binnen enkele maanden vragen stellen over de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Fransen wil opheldering over het feit dat Ritzen in andere management-opleidingen nog steeds privé-betalingen aan universitaire docenten toestaat en over een zwarte lijst van RSM-declaranten die het ministerie nooit heeft gekregen.

Ritzen schreef op 20 januari aan de Tweede Kamer dat hij er bij het college van bestuur van de EUR “met klem” op had aangedrongen dergelijke privé-betalingen in de toekomst te voorkomen. Uit interne EUR-correspondentie van 8 februari bleek dat het college in Rotterdam nog steeds privé-betalingen bij de RSM toestaat. Uit een vraaggesprek met Ritzen in deze krant bleek bovendien dat de minister nog steeds toestaat dat andere universitaire managementopleidingen hoogleraren en andere docenten privé betalen voor cursussen in werktijd.

Franssen: “Er zijn dingen gebeurd die blijkbaar anders zij gegaan dan minister aan de Kamer heeft geantwoord. In Rotterdam zijn er typische bewegingen gaande die het allemaal mistig maken. De onderste steen moet boven. Het verbijzonderen van de RSM (ten aanzien van andere opleidingen, red.), daar is geen reden toe.”

De Raad van State bepaalde vorige week dat Ritzen vorig jaar december ten onrechte heeft ingestemd met het afzetten van het bestuur en de raad van de faculteit bedrijfskunde van de EUR. Dit bestuur wilde juist een eind maken aan het "bijklussen' van hoogleraren en andere docenten bij de RSM.

De Kamercommissie voor onderwijs en wetenschappen zal de afgezette decaan prof.dr. G.G.J.M Poeth en collegevoorzitter dr. H.J. van der Molen pas horen als de juridische procedures zijn afgewikkeld, nadat het college van bestuur om dit uitstel had gevraagd. Daarna streeft Franssen naar een mondeling overleg met de minister.

Het CDA-kamerlid Lansink noemt het optreden van de minister “onbevredigend”. Hij wil van Ritzen weten of de commissie-Zeevalking, die vorige week woensdag werd ingesteld, “ook oplossingen voor het probleem moet aandragen”. Deze commisie, onder leiding van oud-staatssecretaris van justitie Zeevalking, moet onderzoeken welke regelingen universtiteiten hebben voor nevenwerkzaamheden. De commissie moet voor 1 september rapporteren.