VNU neemt groter belang in Vlaams tv-station VTM

BRUSSEL, 1 MAART. De Verenigde Nederlandse Uitgeverijen hebben hun meerderheidsaandeel in de Vlaamse commerciële tv-zender VTM uitgebreid tot 33 procent. Verder heeft VNU alle aandelen van de Brusselse uitgeverijgroep The Press overgenomen, waardoor het weekblad Humo en enkele andere bladen in Nederlandse handen komen.

De Vlaamse regering heeft verklaard te willen voorkomen dat door de verkoop een belangrijk pakket aandelen in de commerciële zender VTM in verkeerde (lees Franstalige) handen komt. VNU zal met de andere aandeelhouders afspraken maken, gericht op een begrenzing van haar minderheidsaandeel.

The Press, nu nog eigendom van de Franse groep Les Editions Mondiales, is uitgever van onder andere televisiebladen (Humo) en damesbladen (zoals Elga en Gael). Daarnaast houdt The Press een belang van 11 procent in de Vlaamse commerciële televisiezender VTM. VNU had al een belang van 22 procent in VTM en zou door de overneming van The Press over een cruciale blokkeringsminderheid komen te beschikken bij de Vlaamse zender. Het belang in VTM zou nog verder kunnen toenemen als ook andere Vlaamse uitgevers hun VTM-aandelen op de markt brengen, zoals sommigen hebben aangekondigd.

De Vlaamse regering heeft op zichzelf geen bezwaar tegen de Nederlandse aanwezigheid van VNU bij VTM. Maar ze is wel wantrouwig door het feit dat VNU ook aandeelhouder is van de Nederlandse commerciële zender RTL 4. Op het kabinet van de Vlaamse premier Luc van den Brande wordt er fijntjes op gewezen dat bij de Luxemburgse moedermaatschappij van RTL 4 louter Franstalige belangengroepen aan de touwtjes trekken: de Franse ondernemingen Havas en UAP, de Waalse investeerder Albert Frère en de onderneming Desmarais uit Quebec.

De Vlaamse regering wil nu van VNU de “waterdichte” garantie dat het zijn belang in VTM niet misbruikt door het te verkwanselen aan de Franse partners in RTL. “We willen van VNU vernemen of het bereid is om mee te spelen met de Vlaams-Nederlandse alliantie. We willen zeker weten dat VNU niet optreedt als waterdrager voor de Franse aandeelhouders”, aldus een zegsman.

De opstelling van de Vlaamse regering past binnen de discussie die premier Van den Brande heeft aangezwengeld over de wenselijkheid van "Vlaamse verankering' van belangrijke onderdelen van het bedrijfsleven in Vlaanderen.

    • Wim Brummelman