VN staken poging tot vredesoverleg Angolese partijen

ADDIS ABEBA, 1 MAART. De Verenigde Naties hebben vandaag de pogingen om de strijdende partijen in Angola tot vredesbesprekingen te bewegen gestaakt.

VN-functionarissen probeerden de afgelopen vier dagen de Angolese regering en de guerrillabeweging UNITA in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba rond de tafel te krijgen, maar UNITA liet gisteren definitief weten niet te zullen deelnemen. UNITA-vertegenwoordigers drongen eerder nog aan op uitstel omdat hun delegatie niet zou kunnen reizen in verband met de felle gevechten tussen UNITA-strijders en regeringstroepen bij de stad Huambo, maar de VN-functionarissen zijn niet op het verzoek ingegaan. De speciale vertegenwoordigster van de VN in Angola, Margaret Anstee, had zaterdag gepleit voor het instellen van een bestand in heel Angola zodat de UNITA-missie alsnog uit Huambo kon vertrekken. Zij bood twee helikopters en een zakenvliegtuigje aan om de delegatie naar Etiopië te brengen maar de guerrillabeweging wees dit zelf van de hand. De eerste ronde van het vredesoverleg, van 27 tot 29 januari, liep ook al uit op een mislukking omdat beide partijen het niet eens konden worden over een staakt-het-vuren. Bij de jongste strijd, vooral rondom het voormalige UNITA-bolwerk Huambo, zijn sinds medio januari meer dan 20.000 doden gevallen. (AP, AFP, Reuter)