Verwachte renteverlaging steunt obligatie-"rally'

ROTTERDAM, 1 MAART. De Nederlandse obligatiemarkt wist ook vorige week de "rally' voort te zetten. Het effectieve rendement op de laatste 10-jaars staatslening daalde weer en kwam eind vorige week uit op 6,58 procent, een half procentpunt lager dan de 10-jaars rente aan begin van dit jaar. De "rally' vond grotendeels de laatste anderhalve dag plaats, vooruitlopend op de G7-bijeenkomst van afgelopen weekend. Omdat tijdens die bijeenkomst zou worden gesproken over het stimuleren van de wereldeconomie leefde de hoop op een Duitse renteverlaging, die in veel Europese landen zal worden gevolgd, weer op.

De laatste Duitse inflatiecijfers, die lijken te duiden op een daling van het inflatietempo, alsook de uitkomsten van een belangrijke CAO, waar een loonstijging werd afgesproken die onder de verwachte inflatie ligt, kwamen na eerdere gunstige berichten voor de obligatiemarkt. Met een gunstige ontwikkeling van geldgroei, inflatie en lonen verwacht de markt dat de seinen voor de Bundesbank op groen te staan om donderdag, wanneer de Bankrat bijeen komt, de rente te verlagen. De verwachtingen omtrent de Duitse economische groei zullen zeker een rol spelen. Een belangrijke Duitse bank sprak de verwachting uit dat de economie dit jaar zelfs 2 procent zou kunnen slinken, wat dan volgend jaar nauwelijks goed zou worden gemaakt. Het onderzoeksinstituut IFO verwacht ook een trager herstel van de economie.

In Nederland geven de laatste cijfers van het CBS ook aan dat de Nederlandse economie slechts langzaam groeit. Eind 1992 lag het bruto binnenlands produkt (bbp) minder dan 1 procent boven het bbp van eind 1991; de groei kwam vorig jaar gemiddeld uit op anderhalf procent. De Nederlandse economie groei vertraagde al voor het derde achtereenvolgende jaar en het door het Centraal Planbureau verwachte groeicijfer voor 1993 duidt op een verdere afzwakking. De matige groeiverwachtingen en de, zeker ten opzichte van Duitsland gunstige, inflatieverwachtingen waren twee redenen voor de rally op de kapitaalmarkt. Daarnaast speelden de spanningen van het wat verzwakte EMS weer op. Daardoor was weer enigszins sprake van vluchtgedrag richting de sterkere valuta's, waarvan de Nederlandse kapitaalmarkt ook kon profiteren. Rond de komende verkiezingen in Frankrijk worden door veel marktpartijen ook spanningen verwacht. Daardoor verwachten beleggers ook bij het uitblijven van een Duitse renteverlaging, hetgeen in hun verwachting zal leiden tot toenemende spanningen in het EMS, dat Nederlandse obligaties een goede performance zullen laten zien.

Internationale obligatiemarkten

Regelmatig refereert de Amerikaanse president Clinton aan de uitstekende "performance' van de obligatiemarkt sinds hij verkozen is. Zijn presidentschap en zijn voorstellen tot reductie van het begrotingstekort zouden vertrouwen wekken hetgeen zou worden vertaald in lagere rentes. Critici dragen een andere reden aan voor de goede performance van de obligaties. Clinton zou met zijn belastingverhogingen de economie om zeep helpen. Het is met name de lagere inflatie die de obligatiemarkten in dit scenario aantrekt. De waarheid zal in het midden liggen. Feit is dat ook vorige week de lange rentes weer met 15 basispunten daalden. De 10-jaars "benchmark' lening sloot op een rendement van 6 procent. En wat ook de redenen van deze dalingen zijn, ze komen Clinton goed uit. In het verleden wilden de discontoverlagingen de economie maar niet aan de praat krijgen omdat de kapitaalmarktrente koppig hoog bleven. De kersverse president krijgt met de recente dalingen een forse stimulering van de economie in de schoot geworpen.

In Europa had Italië te maken met een zeer zwakke valuta nu de beschuldigingen van corruptie zijn doorgedrongen tot de top van de politiek en het bedrijfsleven. Het internationale vertrouwen in het land en de valuta is tot een dieptepunt gedaald. En volgens sommige verhalen trachten ook Italianen zelf hun lires om te zetten in buitenlandse "harde' valuta's. De obligatiemarkt dacht er het zijne van en deed de rendementen met 20 basispunten stijgen.

In het EMS zorgde met name de peseta ervoor dat de spanning weer enigszins terugkwam. De combinatie van een rentestand van 13 procent en een werkloosheid van 20 procent begint op binnenlands verzet te stuiten. Er waren geruchten dat Spanje haar munt uit het EMS zou halen. Weer anderen meldden dat de regering overwoog restricties op speculatief kapitaalverkeer in te voeren. Waar dergelijke maatregelen bedoeld zijn om speculanten af te schrikken, dagen zij hen tegenwoordig hier alleen maar mee uit. Valutahandelaren weten uit ervaring dat er geld is te verdienen aan munten die in moeilijkheden verkeren. De volgende horde die het EMS in dit verband moet nemen zijn de verkiezingen in Frankrijk later deze maand.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco