Verkoop Fokker weer vertraagd

ROTTERDAM, 1 MAART. Het definitieve akkoord over de overneming van vliegtuigfabriek Fokker door Deutsche Aerospace (Dasa) is op zijn vroegst in de eerste helft van april te verwachten. Dit is ongeveer een maand later dan tot nog toe werd aangenomen. Dasa dacht half februari nog maximaal 20 dagen nodig te hebben voor het bereiken van een definitief contract.

De nieuwe vertraging is ontstaan doordat de raden van commissarissen van Dasa en moederconcern Daimler-Benz pas op 17 maart respectievelijk 1 april over de aankoop van Fokker zullen beslissen. Ook de aandeelhouders van Fokker, die op 8 april bijeenkomen, moeten de transactie formeel goedkeuren.

Fokker, Dasa nòch het ministerie van economische zaken voorzien door het nieuwe uitstel problemen. Alle drie de partijen gaan er van uit dat de overname doorgaat en dat er geen enkel teken is dat de commissarissen van Dasa en Daimler-Benz anders zullen beslissen.

Woordvoerders van Fokker en EZ zeggen dat het overnamecontract begin volgende week door de drie partijen zal worden geparafeerd, waarna de goedkeuringsprocedure door de Europese Commissie op gang wordt gebracht. Zowel EZ als Fokker gaan er van uit dat die parafering voor de financiers van Fokker voldoende zekerheid zal vormen dat de overneming doorgaat. Een nieuw beroep van Fokker op overheidsgeld sluiten de woordvoerders uit.

Ook Tweede Kamerleden nemen aan dat Dasa en niet de Nederlandse overheid zal opdraaien voor eventuele nieuwe kredieten aan Fokker die een gevolg kunnen zijn van de nieuwe vertraging.

De recessie en de slechte situatie in de luchtvaart dwingen Fokker intussen wel tot verder inkrimping van de produktie. De produktie van de Fokker 100 wordt verminderd van 59 naar 47 vliegtuigen per jaar; de produktie van de Fokker 50 gaat omlaag naar 20 stuks per jaar. Eerder werd de produktie van dit propellervliegtuig al verlaagd van 33 naar 27 per jaar. De directie van Fokker heeft de vakbonden daarover inmiddels ingelicht.

Geruchten dat door de produktieverlaging 1000 tot 3000 extra banen komen te vervallen zijn volgens de Fokker-woordvoerder gebaseerd op de “te simpele voorstelling van zaken dat inkrimping van de produktie met twintig procent ook leidt tot inkrimping van het personeelsbestand met eenzelfde percentage”.

Tot de produktievermindering is besloten met het oog op de toenemende voorraden onverkochte vliegtuigen. Die voorraad zogenoemde "White tails' legt een groot beslag op Fokkers werkkapitaal. Fokker verwacht over twee weken meer duiidelijkheid te kunnen geven over de sociale gevolgen van de maatregelen.