Vereenvoudiging van bijstandswet leidt tot lagere uitkeringen

DEN HAAG, 1 MAART. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) overweegt de bijstand voor sommige jongeren verder te verlagen. Lagere uitkeringen zijn volgens haar de consequentie als ze ingaat op het dringende verzoek van sociale diensten om de algemene bijstandswet te vereenvoudigen.

De sociale diensten klagen al geruime tijd over de ingewikkeldheid van de bijstandswet, in het bijzonder voor jongeren. Hun eerder geuite vrees, dat de wet praktisch onuitvoerbaar zou worden doordat sinds 1 januari 23 verschillende regelingen voor jongeren bestaan (afhankelijk van hun woonsituatie en leeftijd), is volgens hen bewaarheid geworden.

Op de VARA-radio opperde Ter Veld zaterdag de mogelijkheid dan maar alle alleenwonende jongeren zonder kinderen een uitkering te geven die nooit hoger is dan de helft van een uitkering voor een volwassene. Op dit moment is de uitkering voor een alleenwonende jongere in principe hoger dan voor iemand die getrouwd is, samenwoont of bijvoorbeeld voordeurdeler is. “Dan wordt de bijstand gewoon lager voor iedereen, maar dat is de consequentie”, zei Ter Veld. Een meer uniforme bijstandsuitkering voor jongeren is “makkelijker te controleren”.

Het kabinet heeft een dergelijke aanpassing al 1 januari van dit jaar doorgevoerd voor schoolverlaters van 21 tot 27 jaar, terwijl hun uitkering gedurende het eerste half jaar bovendien is verlaagd tot het niveau van studiefinanciering. Jongeren van 18 tot 21 jaar die niet langer bij hun ouders wonen krijgen daarvoor in de meeste gevallen geen hogere uitkering meer.

De staatssecretaris sluit uit dat de kinderbijslag vanaf het derde kind wordt afgeschaft. Zij wees erop dat zo'n maatregel in strijd zou zijn met Europese afspraken. Haar ministerie heeft mogelijke bezuinigingen op de sociale zekerheid onderzocht. Dat de kinderbijslag daarbij buiten schot blijft, kon Ter Veld niet garanderen. Ze is nog steeds voorstander van inkomensafhankelijke kinderbijslag, maar stuit in de Tweede Kamer op verzet bij de fracties van CDA en PvdA, ook al omdat zo'n regeling fraudegevoelig zou zijn. Ter Veld zei zaterdag over de inkomensafhankelijke kinderbijslag: “Als ik moet kiezen, vind ik dat minder erg dan bijvoorbeeld ingrijpen in de minimumuitkeringen.”

Ter Veld zoekt naar bezuinigingen, omdat zij als gevolg van de stijgende werkloosheid meer geld aan uitkeringen kwijt is. De werkloosheidsuitkeringen kunnen al gauw met een miljard meer oplopen dan geraamd.