Speciaal team marechaussee op Schiphol

DEN HAAG, 1 MAART. De Koninklijke Marechaussee zal op Schiphol een gespecialiseerd team formeren voor de afhandeling van asielverzoeken en het houden van controles aan het vliegtuig. Een onderzoek dat werd ingesteld na klachten van de vereniging VluchtelingenWerk heeft aangetoond dat te veel beambten van de marechaussee met asielzoekers in aanraking komen.

Dat schrijven minister ter Beek (defensie) en staatssecretaris Kosto (justitie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij reageren op een zwartboek van de vereniging VluchtelingenWerk dat vorig jaar werd gepubliceerd. De conclusie daarin luidde dat de marechaussee op Schiphol structureel fout zou omgaan met asielverzoeken. Met name zou de marechaussee ten onrechte asielzoekers weigeren.

De bewindslieden laten de Kamer weten dat de marechaussee in het algemeen op een juiste wijze omgaat met asielzoekers en controles aan de uitgang van vliegtuigen. Niettemin is volgens hen het werk voor verbetering vatbaar, mede gezien het toenemend belang van Schiphol als toekomstige buitengrens van de Europese Gemeenschap.

Behalve het instellen van een apart team dat zich met asielzoekers bezig gaat houden, zal de directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van justitie op Schiphol een vooruitgeschoven post openen. Justitie kan de marechaussee daardoor sneller adviseren in twijfelgevallen. De bewindslieden tekenen daarbij aan dat de marechaussee, die de grensbewakingstaak in opdracht van Justitie uitvoert, te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor de uitvoering.

In het rapport "Geweigerd op Schiphol' gaf Vluchtelingenwerk eind september vorig jaar negentien voorbeelden van incidenten waarbij de marechaussee op Schiphol vluchtelingen terug zou hebben gestuurd zonder ze in de gelegenheid te stellen een asielaanvraag in te dienen. Ze worden geweigerd, teruggestuurd of zelfs mishandeld, aldus VluchtelingenWerk, dat de incidenten als het topje van de ijsberg beschouwt. Vluchtelingenwerk bepleitte onder meer de instelling van een onafhankelijk orgaan dat toezicht uitoefent op het optreden van de Koninklijke Marechaussee.

Volgens de bewindslieden zijn de negentien concrete klachten die VluchtelingenWerk noemde door het ministerie van justitie grondig onderzocht. Vijf medewerkers hebben er drie maanden aan gewerkt. Het merendeel van de klachten is ongegrond bevonden. Er is in die gevallen niet in strijd met de bestaande regels gehandeld. In twee gevallen is wellicht een andere conclusie mogelijk, aldus het onderzoek. In drie gevallen is door gebrek aan gegevens geen oordeel over de klachten te geven. Uit het onderzoek blijkt verder dat vorig jaar 5.861 vreemdelingen op Schiphol de toegang tot Nederland is geweigerd.