Nieuwe standplaats vijf hoge diplomaten

DEN HAAG, 1 MAART. Vijf belangrijke Nederlandse diplomatieke posten zullen binnenkort nieuw worden bezet. De benoemingen zijn de ministerraad gepassseerd, maar nog niet formeel bekendgemaakt in afwachting van het zogeheten "agrément', de goedkeuring, door de ontvangende landen en instellingen.

Ambassadeur in Washington wordt de huidige permanent vertegenwoordiger bij de NAVO in Brussel, mr. A.P.R. Jacobovits de Szeged. Zijn voorganger in Washington, mr. J.H. Meesman, is wegens ziekte vervroegd naar Nederland teruggekeerd. Jacobovits wordt in Brussel opgevolgd door de huidige ambassadeur bij de ontwapeningsonderhandelingen in Wenen, drs. L.W. Veenendaal.

Naar Bonn gaat de directeur-generaal politieke zaken op het ministerie, mr. A.P. van Walsum. Hij wordt in zijn huidige functie opgevolgd door de ambassadeur in Moskou, mr. J.M. Vos. De ambassadeur in Bonn, mr. J.G. van der Tas, gaat met pensioen. De opvolger van Vos in Moskou wordt de huidige ambassadeur in Ottawa, G.W. baron de Vos van Steenwijk.

De meeste van deze benoemingen waren al enige tijd binnen BZ bekend, waarbij nog enige tijd is geaarzeld of directeur-generaal Van Walsum naar Bonn of naar Washington zou gaan. De definitieve keuze is opgehouden om de nieuwe minister Kooijmans gelegenheid te geven zich een beeld van de zaak te vormen.

De 52-jarige mr. Vos wordt in zijn nieuwe functie van directeur-generaal politieke zaken de belangrijkste politiek adviseur naast de minister. Hij heeft voordien als standplaatsen Praag, Accra, Washington, Belgrado en Canberra gehad. In de jaren van het kruisrakettendebat in Nederland, was Vos (van 1982 tot 1986) chef van de Directie Atlantische Veiligheid op het departement en in die functie een krachtige ruggesteun voor stationeringsvoorstander minister Van den Broek.

De 57-jarige Jacobovits, die van Brussel naar Washington gaat, was in die diezelfde periode directeur-generaal politieke zaken op het ministerie. Van Walsum was ambassadeur in Bangkok, voordat hij naar Den Haag terugkwam.